One account number for ZUS transfers

/
It is now certain: from 1 January 2018 there will be a new, individual…

Jeden numer konta dla przelewów do ZUS

/
To już pewne: od 1 stycznia 2018 roku będzie nowy, indywidualny…