Jak pozyskać dofinansowania dla branży HoReCa w 2024?

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozstrzygnęła nabór na operatorów regionalnych w ramach Inwestycji A1.2.1 kierowanej do sektora turystyki, kultury a przede wszystkim tak zwanej HoReCa (co stanowi skrót od Hotele – Restauracje – Catering), finansowanej z programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności. Oznacza to, że już niedługo przedsiębiorcy działający w tej branży będą mogli ubiegać się o wsparcie.


Celem Inwestycji jest wsparcie przedsięwzięć mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających na celu unowocześnienie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach: hotelarstwo, gastronomia, turystyka lub kultura, czyli sektorach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce.

O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność w ramach wskazanych w regulaminie konkursu PKD oraz te, które w latach 2020 lub 2021 odnotowały spadek obrotów w wysokości co najmniej 30%.


Konkurs obejmuje dofinansowanie przeznaczone na unowocześnienie lub zmianę profilu działalności prowadzonej we wcześniej wspomnianych sektorach. Przedsiębiorstwa dzięki dotacji z KPO dla branży HoReCa otrzymają wsparcie w ramach pomocy de minimis na unowocześnienie lub dywersyfikację działalności.

Wsparcie może zostać wykorzystane na trzy sposoby:

1. Pierwszy to inwestycja w bazę usługową lub produkcyjną, co oznacza inwestycje obejmujące np. roboty budowlane, budowę nowych linii produkcyjnych, zakup maszyn i urządzeń, niezbędnych do wprowadzenia nowych produktów i usług, inwestycje związane z zieloną transformacją jak również działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych.

2. Drugi to inwestycja w kadry związane z dywersyfikacją działalności. Oznacza to inwestycje na podnoszenie kwalifikacji pracowników lub przekwalifikowanie pracowników tak aby Ci mogli świadczyć pracę w związku z zaplanowaną w projekcie dywersyfikacją działalności. W tym np. szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników.

3. Trzeci z kolei to inwestycja w usługi rozwojowe, np. opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego czy opracowanie procedur technicznych.

Jeśli chodzi o terminy to szczególnie istotne jest, że okres realizacji inwestycji nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, a sama inwestycja musi zakończyć się maksymalnie 31 stycznia 2026 r.

Maksymalny poziom dofinansowania to aż 90%. Kwota przewidzianej inwestycji musi oscylować pomiędzy pięćdziesięcioma tysiącami złotych a sześciuset tysiącami złotych. Natomiast maksymalna kwota dotacji to pięćset czterdzieści tysięcy złotych.

Aktualnie wybrani przez PARP operatorzy są na etapie przygotowań do ogłoszenia naborów. Zgodnie z przewidywaniami powinno to nastąpić pod koniec pierwszego kwartału albo w drugim kwartale bieżącego roku. Radzimy nie zwlekać z podjęciem decyzji o ubieganiu się o wsparcie ponieważ przewiduje się duże zainteresowanie, a warto pamiętać, że jeśli wartość wniosków przekroczy 200% dofinansowania możliwego do udzielenia albo ilość wniosków przekroczy 250% liczby przedsięwzięć, które mogą być dofinansowane, to operator może podjąć decyzję o wcześniejszym zamknięciu naboru.

Share on facebook
Share on linkedin

Ta strona używa ciasteczek, żeby zapewnić jak najlepszą obsługę. Przejdź do Polityki Prywatności, jeśli chcesz wiedzieć więcej.