Parlament Europejski wprowadza zakaz greenwashingu: Przełomowa Dyrektywa 2024/18

17 stycznia 2024 r. Parlament Europejski przyjął przełomową dyrektywę 2024/18, która ma na celu skuteczne przeciwdziałanie praktykom greenwashingu i ochronę konsumentów przed dezinformacją dotyczącą ekologiczności towarów i usług.

Znaczenie dyrektywy 2024/18

Dyrektywa ta stanowi uzupełnienie procedowanej już dyrektywy dotyczącej oświadczeń środowiskowych. Parlament Europejski postanowił skoncentrować się na planowanym postarzaniu towarów oraz projektowaniu produktów o dłuższym cyklu użytkowania. Dyrektywa 2024/18 wprowadza fundamentalne zmiany w walce z greenwashingiem, zwiększając świadomość ekologiczną konsumentów. Oferuje ona pełniejsze informacje o cechach produktów, umożliwiając świadome wybory pod kątem ekologii.

Przede wszystkim Parlament Europejski postanowił walczyć z planowanym postarzaniem towarów oraz takim ich projektowaniem, by ich cykl użytkowania był krótki. Jeśli producent deklaruje określoną trwałość produktu czy przydatność przez wskazany okres, to przy normalnym użytkowaniu taka trwałość powinna co do zasady występować. Instytucje będą mogły to weryfikować i wyciągać konsekwencje względem nieuczciwych producentów.

Informowanie o cechach urządzeń elektronicznych

Dyrektywa nakłada na producentów obowiązek udostępniania informacji dotyczących update’ów i łatek bezpieczeństwa dla urządzeń elektronicznych. Dodatkowo producenci muszą precyzyjnie informować o trwałości produktów oraz dostępności napraw, eliminując nieuczciwe praktyki związane z planowanym przestarzewaniem i ograniczaniem możliwości napraw.

Zakazane praktyki dotyczące nienaprawialności i oznaczania produktu jako ekologicznego

Producentów zobowiązano do jasnego oznaczania, czy ich produkty nadają się do naprawy. Dyrektywa stawia opór praktykom, które skierowane są na sprzedaż akcesoriów poprzez dezinformację o używaniu zamienników produkowanych przez firmy trzecie, np. poprzez wzbudzanie przekonania, że wiąże się to z dodatkowym ryzykiem, gdy ono nie występuje. Dodatkowo opisywanie produktu jako „przyjaznego dla środowiska”, „biodegradowalnego” czy „neutralnych dla klimatu” bez wiarygodnej ścieżki audytu tego faktu zostało zabronione.

Inną praktyką, która będzie niedopuszczalna w Unii Europejskiej, będzie opisywanie produktu, że ma neutralny, zmniejszony lub pozytywny wpływ na zjawisko efektu cieplarnianego, jeśli producent dokonuje tylko offsetu CO2 i innych gazów szklarniowych. To nie całe przedsiębiorstwo producenta ma być „zielone”, lecz konkretny produkt, a zatem konsument musi wiedzieć, że wybierając dany produkt podejmuje świadomą decyzję pod kątem środowiskowym, a nie tylko kupując lub korzystając z produktów danego producenta.

Prawdopodobny wpływ dyrektywy na decyzje konsumenckie

Działania Parlamentu Europejskiego mają na celu stworzenie bardziej zrównoważonego rynku, gdzie konsumenci mogą podejmować informowane decyzje. Wprowadzenie nowych standardów może przyspieszyć transformację branży w kierunku bardziej ekologicznych praktyk.

Więcej na ten temat: https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20240112IPR16772/nowe-przepisy-unijne-zakaz-ekosciemy-i-zwodniczych-informacji-o-produktach

Share on facebook
Share on linkedin

Ta strona używa ciasteczek, żeby zapewnić jak najlepszą obsługę. Przejdź do Polityki Prywatności, jeśli chcesz wiedzieć więcej.