Własność intelektualna i prace B+R

Ochrona własności intelektualnej i prace badawczo-rozwojowe (prace B+R) odgrywają coraz większą rolę w wielu przedsiębiorstwach. Zachęcamy do skorzystania z oferowanej przez nas kompleksowej pomocy prawnej i księgowej dotyczącej prawa własności intelektualnej.

Ochrona własności intelektualnej i wsparcie działalności badawczo-rozwojowej

Dbamy o Twoje prawa własności intelektualnej, zarówno w chwili tworzenia rozwiązań, nabywaniu praw, jak i ich komercjalizacji. Pomagamy także w sporach dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej, firmy czy domen, a także doradzamy prawnie i księgowo podczas działalności badawczo-rozwojowej.

Audyt praw własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej (IPR) jest wyjątkowo złożonym i wielowymiarowym tworem, wobec czego niełatwo o pewność, czy oraz w jakim zakresie własność intelektualna znajduje się w naszym przedsiębiorstwie.

 

Weryfikujemy, jakimi prawami własności intelektualnej dysponujesz, czy zostały one nabyte poprawnie i czy istnieją jakieś niebezpieczeństwa zagrażające Twoim prawom własności intelektualnej. Podpowiadamy, jak możesz zniwelować lub zmniejszyć ryzyka prawne i podatkowe w obszarze IPR oraz w jaki sposób możesz wykorzystać potencjał własności intelektualnej Twojego przedsiębiorstwa.

Strategie ochrony własności intelektualnej

Wybór odpowiedniej strategii ochrony własności intelektualnej pozwala skutecznie zabezpieczać prawa własności intelektualnej, maksymalizować zyski oraz zwiększać wycenę spółki. Pomagamy stworzyć właściwą strategię patentową, strategię ochrony praw autorskich czy innych praw własności intelektualnej. Zadbamy o prawidłową rejestrację znaków towarowych wraz z kompleksową ochroną znaku towarowego Twojego przedsiębiorstwa.

 

Tworzymy kompleksowe strategie ochrony własności intelektualnej, zwracając uwagę nie tylko na kwestie prawne, księgowe i podatkowe, ale również na aspekty ekonomiczne – w tym na czynniki związane z rynkiem, na którym działasz.

Umowy w zakresie praw własności intelektualnej

Stworzymy dla Ciebie umowy i inne dokumenty dotyczące wszystkich obszarów własności intelektualnej – od praw autorskich i pokrewnych, do patentów, znaków towarowych i innych praw własności przemysłowej.

 

Mamy również doświadczenie przy sporządzaniu umów dotyczących baz danych, praw pokrewnych, domen, know-how czy tajemnic przedsiębiorstwa. Pomagamy także w negocjacji warunków umów oraz weryfikujemy umowy dostarczone przez Twoich kontrahentów w zakresie ochrony własności intelektualnej.

Ochrona praw własności intelektualnej

Zapewniamy reprezentację Twojego przedsiębiorstwa w sporach dotyczących praw własności intelektualnej. Działamy na każdym etapie sporów, zarówno przed pójściem do sądu (negocjacje, wezwanie do zaprzestania naruszeń, ugoda, mediacje), jak i na etapie postępowania sądowego (oraz egzekucyjnego) czy arbitrażowego.

 

Pomagamy dochodzić praw własności intelektualnej, gdy zostaną one naruszone przez osobę trzecią. Będziemy także bronić Cię przed zarzutami naruszenia praw własności intelektualnej, zapewniając skuteczną ochronę Twojego znaku towarowego, umów, know-how czy innych praw własności intelektualnej.

Rejestracja i ochrona znaków towarowych

Rejestracja i ochrona znaku towarowego to kluczowe działanie mające na celu ochronę własności intelektualnej Twojego przedsiębiorstwa. Rejestrujemy znaki towarowe – krajowe, znaki Unii Europejskiej, jak i w innych krajach (w trybie rejestracji międzynarodowej).

 

Bierzemy aktywny udział na każdym etapie postępowania rejestracyjnego. Od weryfikacji możliwości rejestracji znaku towarowego i sporządzenia wniosku o zastrzeżenie znaku, po udział w sporach z Urzędem Patentowym lub innym właściwym urzędem.

 

Zapewniamy pomoc prawną przy ochronie znaków towarowych (wezwanie do zaprzestania naruszeń, negocjacje, ugody, postępowania sądowe i pozasądowe). Pomagamy również bronić się przed roszczeniami dotyczącymi naruszenia znaków towarowych.

Doradztwo w związku z działalnością badawczo-rozwojową (prace B+R)

Odpowiednie przemyślenie i ustrukturyzowanie działalności badawczo-rozwojowej, czyli prac B+R, ma niemałe znaczenie dla sprawnego działania Twojego przedsiębiorstwa. Zapewniamy pomoc prawną, podatkową i księgową w zakresie prac B+R, niezależnie czy prace R&D wykonują Twoi pracownicy, czy podmiot zewnętrzny (w tym jednostki naukowe).

Analizujemy ryzyka, możliwości i wymagania dotyczące działalności badawczo-rozwojowej (również te wynikające z warunków uzyskanych dofinansowań), rekomendujemy optymalne rozwiązania. Obsługujemy też cały proces pod względem formalnym, tworząc odpowiednią dokumentację i weryfikując oraz negocjując umowy.

Ulga na działalność badawczo rozwojową (B+R)

Ulga B+R jest idealnym narzędziem podatkowym dla prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Pozwala ona odliczać od dochodu 100% (a niekiedy nawet 150%) wydatków poniesionych na działalność B+R. Analizujemy możliwość i zakres uzyskania ulgi na działalność badawczo-rozwojową w Twoim przedsiębiorstwie, a także tworzymy niezbędną dokumentację w tym zakresie.

Ta strona używa ciasteczek, żeby zapewnić jak najlepszą obsługę. Przejdź do Polityki Prywatności, jeśli chcesz wiedzieć więcej.