Prawo spółek i obsługa korporacyjna

Wspieramy Ciebie i Twoją spółkę na każdym etapie jej funkcjonowania. Doradzamy przy wyborze optymalnego rodzaju spółki dla Ciebie i Twojego biznesu, z uwzględnieniem specyfiki danej branży.

Specjalizujemy się w obsłudze korporacyjnej spółek

Świadczymy profesjonalną pomoc prawną w zakresie zakładania spółek, wszelkich zmian umowy spółki lub jej statutu, zmian kapitałowych i osobowych w spółce, a także obsługi zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń zarządów czy rad nadzorczych.

Możemy zaoferować również pomoc prawną w zakresie rozwiązania i likwidacji spółki oraz zakończenia spraw związanych z jej działalnością. Współpracujemy z notariuszami w przypadku, gdy określone czynności dotyczące zawiązania lub funkcjonowania spółki wymagają udziału notariusza.

Zakładanie spółek

Pomożemy Tobie sprawnie założyć każdy rodzaj spółki. Doradzimy, jaką formę prawną spółki wybrać, aby jak najbardziej odpowiadała ona Twoim oczekiwaniom, potrzebom i planom biznesowym. 

 

Służymy wsparciem przy sporządzeniu umowy spółki lub statutu dopasowanych do konkretnej sytuacji i wizji wspólników w trakcie zakładania spółki. Przygotowujemy kompletną dokumentację niezbędną do powstania spółki, dopełnienia wszystkich formalności i wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców, a także innych rejestrów i ewidencji dotyczących działania spółki w określonej branży. Zapewniamy udział w negocjacjach pomiędzy wspólnikami oraz wsparcie w zakresie zredagowania ich ustaleń w postaci umowy inwestycyjnej czy porozumienia wspólników.

Obsługa korporacyjna spółki

Nasze doradztwo prawne obejmuje kompleksową obsługę korporacyjną spółek. Wspieramy spółki i ich organy przy tworzeniu dokumentacji korporacyjnej takiej jak m.in. uchwały, protokoły z posiedzeń organów spółek bądź wspólników. Sporządzamy dokumenty dotyczące funkcjonowania ładu korporacyjnego spółki np. regulaminy i instrukcje.

 

Udzielamy wsparcia przy zmianach umowy spółki lub statutu, podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego spółki, zbyciu, nabyciu, umorzeniu lub zastawieniu udziałów bądź akcji spółki, zbyciu bądź nabyciu ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki, przystąpieniu lub wystąpieniu wspólnika ze spółki bądź uzyskaniu w innej formie praw udziałowych w spółce. Doradzamy również w zakresie odpowiedniego sposobu dokapitalizowania spółki w tym w drodze pożyczki, dopłat lub podwyższenia kapitału zakładowego.

Likwidacja spółki

Po jakimś czasie prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki może się okazać, że określony pomysł biznesowy wyczerpał się, dalsze funkcjonowanie spółki nie ma racji bytu lub z różnych względów stało się utrudnione czy wręcz niemożliwe.

 

Jeśli tak się stanie, możemy wspomóc zarówno wspólników, jak i likwidatorów przy sprawnym sporządzeniu wymaganej dokumentacji prawnej i księgowej dotyczącej otwarcia likwidacji, wezwaniu wierzycieli spółki czy też czynnościach mających na celu zakończenie interesów spółki i upłynnienie jej majątku, a na końcu złożyć wniosek o wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców oraz innych rejestrów lub ewidencji.

Spory wspólników i spory w spółce

Doradzamy w sporach pomiędzy wspólnikami, a także w sporach z organami spółki czy też dotyczących interesów samej spółki. Możemy wesprzeć Cię, jeśli potrzebujesz pomocy m.in. w sprawach zaskarżania uchwał zgromadzeń wspólników czy walnych zgromadzeń spółki, odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki lub w sprawach roszczeń przeciwko członkom organów spółki za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem określonych funkcji. Pomożemy również, jeśli jako wspólnik chcesz skorzystać z uprawnienia do wytoczenia powództwa o naprawienie szkody wyrządzonej spółce (actio pro socio).

Ta strona używa ciasteczek, żeby zapewnić jak najlepszą obsługę. Przejdź do Polityki Prywatności, jeśli chcesz wiedzieć więcej.