Doradztwo podatkowe

Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa podatkowego oraz optymalizacji podatkowej dla firm.

Usługi podatkowe dla Twojej firmy

W zależności od Twoich oczekiwań, bieżące doradztwo podatkowe świadczone jest w formie spotkań konsultacyjnych, online lub pisemnie.

SWLEX – Twój doradca podatkowy

W ramach bieżącego doradztwa podatkowego oferujemy Twojej firmie:

Wsparcie dla osób, które dopiero planują założyć działalność gospodarczą

 • Pomoc w wyborze formy prawnej prowadzonej działalności najlepiej odpowiadającej Twoim celom i założeniom biznesowym,
 • Optymalizację podatkową poprzez sugerowanie potencjalnych form zewnętrznego finansowania firmy oraz ocenę przydatności transakcji z punktu widzenia jej wpływu na koszty prowadzenia działalności,
 • Pomoc w skorzystaniu z istniejących ulg i odliczeń,
 • Udzielanie porad prawnych z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT oraz innych obciążeń publiczno-prawnych.

Audyt z zakresu podatku od nieruchomości

 • Weryfikacja klasyfikacji obiektów budowlanych,
 • Sprawdzenie katalogu wyłączeń i zwolnień od opodatkowania,
 • Analiza wszystkich zdarzeń zaistniałych w ciągu roku w związku z obiektami,
 • Sprawdzenie poprawności wyliczenia wartości opodatkowanych budowli oraz powierzchni użytkowej budynków,
 • Sporządzenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty oraz wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

Sporządzenie dokumentacji do cen transferowych

 • Sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych (Local File), 
 • Sporządzenie grupowej dokumentacji cen transferowych (Master File), 
 • Wykonanie analizy porównawczej (Benchmarking),
 • Przygotowanie raportu CbC,
 • Przygotowanie sprawozdania,
 • Opracowanie polityki cen transferowych,
 • Wsparcie w zawieraniu uprzednich porozumień cenowych APA,
 • Audyt dokumentacji cen transferowych.

A także:

 • stałą obsługę podatkową,
 • analizę umów z punktu widzenia skutków podatkowych,
 • sporządzanie opinii podatkowych,
 • planowanie podatkowe,
 • preferencje podatkowe dla branży innowacyjnej: ulga na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R) oraz preferencja podatkowa IP Box,
 • opracowanie strategii podatkowej dla Twojej firmy,
 • opracowanie konsekwencji podatkowych po otrzymaniu dotacji,
 • opracowanie konsekwencji podatkowych zmiany modelu biznesowego,
 • raportowanie schematów podatkowych (MDR),
 • profesjonalne przygotowanie wniosków o pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego,
 • udzielanie pomocy w trakcie kontroli podatkowych i kontroli skarbowych,
 • obsługę postępowań podatkowych, odwoławczych, nadzwyczajnych, związanych z ulgami i umorzeniami, przeniesieniem odpowiedzialności na osobę trzecią, unikaniem opodatkowania, ustaleniem cen transakcyjnych i innych,
 • reprezentowanie przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi (Wojewódzki Sąd Administracyjny, Naczelny Sąd Administracyjny),
 • przeprowadzanie audytów podatkowych,
 • due diligence podatkowy,
 • ocenę podatkowych skutków zakładania, łączenia, podziału, likwidacji oraz upadłości przedsiębiorstwa,
 • pomoc w rozliczaniu zobowiązań podatkowych, także tych wynikających ze sprzedaży nieruchomości lub dochodów osiągniętych za granicą.

Świadczymy również bieżące doradztwo prawno podatkowe na rzecz firm, obejmujące interpretację obowiązujących przepisów prawa, jak i ocenę konsekwencji zdarzeń, wywołujących określone skutki podatkowe.

W razie potrzeby, przeprowadzamy audyt mający na celu zweryfikowanie poprawności dokumentacji i rozliczeń podatkowych. Realizujemy audyt podatkowy w zakresie poszczególnych rodzajów podatków oraz weryfikujemy transakcje pod kątem klauzuli nadużycia prawa i klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Ta strona używa ciasteczek, żeby zapewnić jak najlepszą obsługę. Przejdź do Polityki Prywatności, jeśli chcesz wiedzieć więcej.