Dotacje - fundusze Unii Europejskiej

Pomagamy Twojej firmie pozyskać dofinansowania i dotacje z funduszy europejskich. Celem współpracy jest zapewnienie możliwie jak najwyższej poprawności dokumentacyjnej związanej z projektem dotacji, dofinansowania czy grantu.

Kompleksowa obsługa dotacji

Pozyskujemy środki publiczne oraz wspieramy beneficjentów w realizacji projektów unijnych oraz innych projektów, w które zaangażowane są środki publiczne. Mamy doświadczenie w zakresie projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych województw (zwł. woj. wielkopolskiego), programów zarządzanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Wspieramy zarówno startupy, jak i fundusze inwestycyjne (fundusze VC), akceleratory i inkubatory.

SWLEX – Twój doradca w sprawach dotacji

Nasza pomoc w pozyskaniu dotacji dla firm polega na wsparciu prawnym, rozliczeniowym (prawidłowa realizacja obowiązków księgowych związanych z realizacją dofinansowanego projektu), jak i ogólnoksięgowym (relacja projektu w stosunku do księgowości całej spółki-beneficjenta). W ramach różnych funduszy publicznych potencjalni beneficjenci mogą otrzymać wsparcie nawet na poziomie 100% kosztów projektu. Zazwyczaj dofinansowanie projektu to ok. 60-85% kosztów.

Wybór optymalnego środka pomocowego

Pomagamy wybrać program lub środek pomocowy, w ramach którego sporządzamy dla Ciebie wniosek o dofinansowanie. Analizując Twoją firmę, wskazujemy obszary, które mogą pozytywnie wpłynąć na rozwój przedsiębiorstwa, a które mogą być dofinansowane ze środków publicznych czy dotacji unijnych. Stale monitorujemy dostępne możliwości w ramach programów operacyjnych i krajowych, informując naszych klientów o programach lub naborach, którymi mogą być zainteresowani.

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie / wniosku o grant

Pomagamy przygotować wnioski, na bazie których Twoja firma może otrzymać pomoc publiczną. Dzięki wieloaspektowej współpracy z firmami z rozmaitych branż oraz dekadzie doświadczeń w realizacji projektów wiemy, jakie kwestie mogą być problematyczne przy realizacji projektu dofinansowania i pomagamy go kształtować tak, by jego realizacja była możliwie najefektywniejsza.

 

Pomagamy stworzyć budżet projektu dofinansowania, założyć wartości i rodzaje kosztów akceptowalne dla instytucji analizujących wniosek o dofinansowanie lub grant, a także określić wskaźniki, które będą realizowane na dalszych etapach. Wspieramy merytorycznie w przekształceniu Twoich planów w treść wniosku o dofinansowanie lub grant.

Wsparcie na etapie poprzedzającym realizację umowy

Wspieramy Cię w przygotowaniu do kolejnych etapów procedury naboru (np. rozmów z panelem ekspertów), a także w kompletowaniu dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie dla firmy. W przypadku negatywnej oceny wniosku, możemy przeanalizować zasadność złożenia protestu oraz przygotować go dla Twojego przedsiębiorstwa.

Rozliczenie projektu oraz wsparcie prawne na etapie jego realizacji

Realizacja projektu w ramach dofinansowania z funduszy europejskich lub innych projektów, w które zaangażowane są środki publiczne, często wiąże się z koniecznością przygotowania odpowiednich umów (np. dla uczestników projektu oraz personelu projektu).

 

Wspieramy firmy w stosowaniu się do wiążących je dokumentów (regulamin konkursu, umowa o dofinansowanie/grant, wytyczne kwalifikowalności, wytyczne związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi itp.). Pomagamy przeprowadzić procedury ofertowe, ogłosić zamówienia publiczne i dokonać wyboru najlepszych oferentów, przeprowadzić szacowania, korzystać z Bazy Konkurencyjności oraz negocjować warunki umowy z oferentem.

 

W ramach wsparcia udzielanego przy rozliczaniu projektu możemy również prowadzić bieżącą komunikację z instytucją zarządzającą, w tym za pomocą systemu SL2014. Składamy wnioski o płatność, wnioski zaliczkowe i wnioski refundacyjne. Pomagamy przygotować się do kontroli doraźnych, kontroli w trakcie projektu oraz kontroli okresu trwałości. Celem współpracy jest zapewnienie możliwie jak najwyższej poprawności dokumentacyjnej związanej z projektem dotacji, dofinansowania czy grantu, tj. prawidłowości dokumentów potwierdzających realizację założeń projektu oraz ponoszone wydatki.

Wsparcie podczas okresu trwałości oraz archiwizacja dokumentacji projektowej

Po zakończonym projekcie przeprowadzamy archiwizację dokumentacji oraz przechowujemy ją w Twoim imieniu. Jeśli projekt przewiduje okres trwałości – wspieramy Twoją organizację prawnie, księgowo i doradczo w czasie, w którym mają zostać osiągnięte zdefiniowane wskaźniki.

 

Na każdym etapie realizacji projektu i po jego zakończeniu, współpracując z SWLEX, otrzymujesz pełne wsparcie niezbędne do prawidłowej realizacji projektu, jak również dokładne wyjaśnienia dotyczące optymalnych działań, jakie powinna podjąć Twoja firma.

Ta strona używa ciasteczek, żeby zapewnić jak najlepszą obsługę. Przejdź do Polityki Prywatności, jeśli chcesz wiedzieć więcej.