Poznaj nas

Jesteśmy zespołem doradzającym kompleksowo biznesowi. Wspieramy naszych klientów w realizacji ich celów, bo ich sukces – to nasz sukces. Doradzamy m.in. branży IT, funduszom inwestycyjnym, start-upom, agencjom interaktywnym. Specjalizujemy się w prawie spółek handlowych, prawie własności intelektualnej i ochronie danych osobowych.

„Nikt z nas nie jest tak mądry jak my wszyscy razem”

Ken H. Blanchard

Razem możemy więcej. My w to wierzymy. Jeśli Ty również – zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Nie ma czasu do stracenia – zacznijmy działać!

Sebastian Wawrzyniak

CEO, Prawnik

Od 2010 roku kieruje zespołem prawników w ramach grupy doradczej SWLEX Sp. z o.o. (wcześniej Sebastian Wawrzyniak i Wspólnicy Spółka Komandytowa). SWLEX obsługuje szereg funduszy kapitałowych – w ramach Bridge Alfa, działania 3.1 POIG, kapitałów własnych. W ramach SWLEX tworzono podstawy prawne pod funkcjonowanie akceleratorów startupów w ramach ScaleUp, jak i Poland Prize. W przypadku obu konkursów SWLEX z powodzeniem doradzał w pisaniu projektów i tworzeniu zrębów prac. SWLEX to zarówno doradztwo w zakresie prawnym, jak i prowadzenie projektów finansowanych ze środków publicznych (rozliczanie i koordynacja). 

Bezpośrednio odpowiadał między innymi za inwestycje Venture Capital na wczesnym etapie o łącznej kapitalizacji powyżej 100 mln zł. Zaangażowany jest także w obsługę umowy inwestycyjnej po stronie startupów, ale też podmiotów poszukujących kolejnych rund inwestycyjnych, włączając się w proces negocjacji. Na podstawie zebranego doświadczenia posiada szczególną wiedzę w zakresie funduszy europejskich, rachunkowości i procedur księgowo-kadrowo-podatkowych (compliance). Dzięki temu prowadzi szerokie due diligence w badanych podmiotach, ale też przygotowuje spółki na przejście audytów prawnych i finansowych. Za kluczowe cechy prawnika uważa umiejętność analitycznego myślenia i rozumienie biznesowych aspektów obsługiwanych projektów. Rozmowa z nim o problemach jest konkretna i rzeczowa, bo on także rozumie punkt widzenia i potrzeby VC jak i startupu. Stawia sobie zasadę, że rozwój klienta to jest też jego rozwój. 

dr Piotr Górecki

Radca Prawny

Doktor nauk prawnych (Uniwersytet Wrocławski, specjalizacja: prawo własności intelektualnej). Absolwent studiów podyplomowych Managing Business (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) i International Finance (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz międzynarodowego programu z prawa prywatnego Programme in European Private Law for Postgraduates. Autor kilkunastu publikacji w Polsce i zagranicą dotyczących funduszy inwestycyjnych, prawa cywilnego, porównawczego i własności intelektualnej.

Wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej zdobywał m.in. jako prawnik in-house spółki giełdowej działającej na rynku finansowym (odpowiedzialny za sprawy transgraniczne i ochronę własności intelektualnej) oraz współpracując z podmiotami z branży IT i nowych technologii.

Poza pracą interesuje się literaturą, sztuką współczesną, muzyką i kinem europejskim oraz podróżuje autostopem po dalekich zakątkach globu.     

Krzysztof A. Szajek

Radca Prawny

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Podyplomowego Studium Obrotu Nieruchomościami – Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studiów Podyplomowych Zamówień Publicznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ponadto, ukończył kurs z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), kursy z zakresu kaskadowego i zwinnego zarządzania projektami (Agile, SCRUM, Kanban) oraz uzyskał certyfikat z zakresu mediacji.

Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, prawie cywilnym, prawie nieruchomości, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, własności intelektualnej, zajmuje się sporami sądowymi w sprawach gospodarczych. Uczestniczy w audytach prawnych (due diligence) podmiotów działających w obszarze branży informatycznej. W kręgu zainteresowań znajdują się również nowe technologie oraz projekty startup.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.

Z SWLEX współpracuje od 2016 roku.  

Aneta Szafałowicz

Radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego prowadzonej we współpracy z The Columbus School of Law w Waszyngtonie. Stypendystka programu Socrates/Erasmus na Universidad de Castilla La Macha w Ciudad Real w Hiszpanii. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej i korporacyjnej przedsiębiorców. Stały mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu ze specjalizacją mediacje cywilne, gospodarcze i administracyjne. Szkoleniowiec z zakresu dyscypliny finansów publicznych i podatków. 

Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, również z punktu widzenia prawa podatkowego. Zajmuje się m.in. tworzeniem i opiniowaniem umów, obsługą korporacyjną oraz analizą prawno-podatkową.  

Poza pracą dzieli się wiedzą udzielając porad prawnych w ramach punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.  

Georgi Gruew

Prawnik

Absolwent prawa i historii sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie studiów doktoranckich na Wydziale Historycznym UAM. W 2013 roku ukończył aplikację adwokacką i zdał egzamin adwokacki. W latach 2014-2016 zastępca dyrektora Galerii Miejskiej „Arsenał” w Poznaniu. W 2011 roku i ponownie od 2017 roku związany z SWLEX.

Autor kilkunastu publikacji naukowych z zakresu prawa, kultury i sztuki w języku polskim i angielskim. Zajmuje się obszarami współpracy startupów z funduszami VC, programami akceleracyjnymi i inkubacyjnymi. Wspiera klientów SWLEX w zagadnieniach związanych z prawem gospodarczym, pomocą publiczną oraz zamówieniami publicznymi. 

Dariusz Leśniewski

Prawnik

Absolwent prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; agent celny; wieloletni funkcjonariusz celny (m.in. naczelnik wydziału orzeczniczego, audytor przedsiębiorstw pod kątem spełniania kryteriów AEO, kierownik projektu IT i systemu SZPROT); od wielu lat wykładowca prawa celnego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu; współautor podręczników akademickich oraz publikacji z zakresu prawa celnego; obecnie trener z prawa celnego w wiodącej firmie szkoleniowej w Polsce, właściciel firmy doradczej i RODOmaniak.

Współpracuje na zasadzie zewnętrznego IOD lub doradztwa z kilkoma firmami (w tym z branży IT) i instytucjami, organizacjami sektora publicznego (w tym z UOKiK) w zakresie stworzenia i utrzymania zasad ochrony danych osobowych, zgodnie z wymogami ochrony danych osobowych – bezpieczeństwa informacji. Członek Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych.

Posiada certyfikat Audytora wewnętrznego PN-EN ISO/IEC27001:2001 oraz ukończył studium podyplomowe “Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo teleinformatyczne w biznesie” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz „Akademia podatkowa w praktyce” na WSB w Toruniu.

Patrycja Niemczyk

Prawnik

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ukończyła również Studia Podyplomowe z Cen transferowych i zarządzania podatkami na Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wykładowca na studiach MBA. Członek grup roboczych przy Ministerstwie Cyfryzacji. 

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w departamentach podatkowych międzynarodowych korporacji. Zawodowo interesuje się szeroko pojętym prawem podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawno-podatkowych na etapie planowania i dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, a także prawem nowych technologii. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa i podatków. 

Szymon Gąsiorowski

Finanse i księgowość

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ukończone Studia Podyplomowe z controllingu w Wyższej Szkole Bankowej oraz rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Posiada doświadczenie Dyrektora Finansowego oraz Głównego Księgowego w firmach z różnych branż.

Dąży do tego, aby zapisy księgowe mogły być wykorzystywane przez kadrę zarządzającą do wyciągania wniosków na temat funkcjonowania przedsiębiorstw i ich poszczególnych działów. Umiejętności analityczne wykorzystuje także przy konstruowaniu planów finansowych różnych projektów i przedsięwzięć. 

Poza pracą jest kibicem piłkarskim, długodystansowym biegaczem-amatorem oraz domowym kucharzem. 

Joanna Cierzniak

Księgowa
Absolwentka Finansów i Bankowości w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Ukończyła również Studia Podyplomowe z Zarządzania na Uniwersytecie Medycznym Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w działach finansowo- księgowych firm z branży budowlanej i handlowej oraz biurze rachunkowym. Zawodowo interesuje się szeroko pojętą rachunkowością ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości zarządczej. Posiada uprawnienia Dyrektora finansowego oraz Specjalisty ds. controllingu.

Renata Włodarczak

Księgowa

Ukończyłam Technikum Ekonomiczne w Poznaniu. 

Posiadam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu księgowości dla firm produkcyjnych, handlowych i usługowych. 

W wolnym czasie czytam książki. 

Elena Skuryat

Księgowa

Ukończyła Połocki Uniwersytet Państwowy na Białorusi na kierunku Rachunkowość analiza i audyt.

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w działach księgowych spółek z branży tekstylnej, handlowej i budowlanej.

W Polsce rozwija kompetencje księgowe i aktywnie pomaga obsługiwać firmy w języku rosyjskim.

Prywatnie posuje się muzyką klasyczną.

Adam Szymański

Prawnik, Specjalista ds. rozliczania projektów unijnych
Absolwent Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w rozliczaniu projektów unijnych oraz dba o prawidłowe gromadzenie, ewidencję i archiwizację dokumentacji projektowej. Koordynuje pracę sekretariatu z pozostałymi działami firmy, a także jego działania zewnętrzne w zakresie administracyjno-prawnej obsługi klientów. Posiada certyfikat metodyki zarządzania projektami PRINCE2.

Inez Kurek

Specjalista ds. prawnych

Studentka prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, odpowiada za sekretariat prawno-administracyjny spółek. W pracy nabiera cennego doświadczenia natomiast na zajęciach pożądanej w zawodzie wiedzy. 

MARTA KOWALSKA

Specjalista ds. administracji

Absolwentka Rachunkowości w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. 

Odpowiedzialna za wsparcie działu administracji oraz kadr. 

Na co dzień zajmuje się prawidłowym obiegiem dokumentów między działami oraz funkcjonowaniem sekretariatu firmy. 

Ta strona używa ciasteczek, żeby zapewnić jak najlepszą obsługę. Przejdź do Polityki Prywatności, jeśli chcesz wiedzieć więcej.