Branża kreatywna

Wspieramy prawnie przedsiębiorstwa z szeroko rozumianej branży kreatywnej – od agencji marketingowych, domów mediowych, domów mody, wydawców książek, producentów filmów, po podmioty z branży muzycznej.

Kompleksowe wsparcie prawne dla branży kreatywnej

Branża wydawniczo-księgarska

Mamy ogromne doświadczenie w branży księgarskiej, od lat współpracując z czołowym dystrybutorem publikacji elektronicznych w Polsce. Tworzymy, sprawdzamy i negocjujemy wszelkie umowy dotyczące tej branży, od umów wydawniczych i dystrybucyjnych, przez umowy dotyczące współpracy z wydawcami, placówkami handlowymi czy bibliotekami, aż po umowy dotyczące promocji publikacji. Tworzymy szyte na miarę wzory umów wydawniczych, umów reklamowych, umów z autorami czy z dystrybutorami.

 

Analizujemy problemy związane z prawami autorskimi do publikacji (w tym prawami do postaci fikcyjnych), dozwolonym użytkiem publicznym, wyczerpaniem praw czy digitalizacją książek. Pomagamy w ochronie praw wydawców, autorów i dystrybutorów w postępowaniach sądowych i polubownych.

Branża reklamowa: marketing i media

Wspieramy prawnie działalność agencji marketingowych, agencji interaktywnych, agencji 360, agencji SEO/SEM, agencji PR, domów mediowych i twórców reklam.

 

Sporządzamy projekty umów o stworzenie reklamy i kampanii marketingowej (w tym kampanii SEO/SEM), wykorzystanie wizerunku, świadczenie usług marketingowych oraz zapewniamy prawną pomoc w organizacji eventów. Analizujemy zgodność z prawem i skutki podatkowe działań promocyjnych. Badamy reklamy pod kątem prawa ochrony konkurencji i konsumentów, praw własności intelektualnej oraz dóbr osobistych. Pomagamy w sporach sądowych i pozasądowych, w tym o ochronę dóbr osobistych i w związku z nieuczciwymi reklamami.

Branża modowa

Świadczymy usługi prawne domom mody, producentom, projektantom i modelom. Zapewniamy pomoc przy rejestracji znaków towarowych (krajowych, UE i z wykorzystaniem procedury międzynarodowej) na każdym etapie procesu.

 

Dokonujemy audytu i analiz prawnych znaków przemysłowych (design), towarowych i innych praw własności intelektualnej. Sporządzamy niezbędne umowy, w tym dotyczące wykorzystania wizerunku, organizacji eventów i pokazów mody, dystrybucji czy licencji. Wspieramy przy ochronie marki (firmy), znaków towarowych, znaków przemysłowych czy domen, zarówno w polubownym rozwiązaniu sprawy, jak i przed sądem lub podczas mediacji (arbitrażu).

Branża filmowa

Zapewniamy wsparcie producentom, dystrybutorom i innym osobom uczestniczącym w procesie powstawania filmu. Analizujemy i pomagamy zminimalizować ryzyka prawne związane z procesem produkcji filmu, dotyczące m.in. adaptacji utworu książkowego czy teatralnego, włączenia cudzych utworów, wykorzystywania muzyki, wizerunku czy głosu.

 

Pomagamy rozwiązywać spory pomiędzy twórcami filmów, również dotyczące autorskich praw osobistych. Sporządzamy umowy dotyczące produkcji, dystrybucji i komercjalizacji filmu, w tym umowy franchisingu i merchandisingu. Służymy wsparciem w sporach sądowych, polubownych oraz z organizacjami zbiorowego zarządzania.

Branża muzyczna

Zapewniamy wsparcie wszystkim podmiotom z branży muzycznej od wydawców i producentów, do artystów i ich menedżerów (agentów). Sporządzamy m.in. umowy wydawnicze, umowy współpracy pomiędzy twórcą a menedżerem, umowy o stworzenie teledysku, organizację koncertu czy promocję albumu.

 

Analizujemy problemy prawne związane m.in. z wykonywaniem coverów, samplingiem, czy umieszczeniem utworów na Spotify lub innym medium strumieniowym. Pomagamy w sporach przed sądami, poza sądami, a także z ZAiKS i innymi organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

Ta strona używa ciasteczek, żeby zapewnić jak najlepszą obsługę. Przejdź do Polityki Prywatności, jeśli chcesz wiedzieć więcej.