50% KUP dla testera oprogramowania 

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów wobec testerów oprogramowania to doskonały sposób na podwyższenie ich wynagrodzenia, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W dzisiejszym materiale przedstawię Państwu w jaki sposób wdrożyć i stosować 50% koszty uzyskania przychodu dla testerów oprogramowania.

Jakie warunki należy spełnić, aby zastosować 50% KUP do części wynagrodzenia związanego z rozporządzeniem prawami autorskimi?

Dokumentacja/scenariusze/plany opracowane przez testera oprogramowania muszą spełniać przesłanki uznania ich za utwór. Co do zasady dokumentacja techniczna może być przedmiotem prawa autorskiego, pod warunkiem jej niepowtarzalności, kreatywności i dostatecznego zindywidualizowania.

Pracownik jako twórca, uzyskuje przychody wynikające z korzystania przez twórcę z praw autorskich lub rozporządzenia tymi prawami.

W świetle ustawy o PIT działalność twórczą w zakresie programów komputerowych należy rozumieć jako korzystanie i rozporządzanie prawami autorskimi do wszelkich utworów, które powstają w związku z ogółem działań podejmowanych w celu tworzenia programów komputerowych, a takim wszelkim działaniem zmierzającym do powstania programu komputerowego jest właśnie przygotowanie stosownej dokumentacji lub scenariusza do testowania oprogramowania;

Skorzystanie z 50% KUP wymaga zgromadzenia stosownej dokumentacji, potwierdzającej powstanie utworu oraz szczegółowej ewidencji przekazania utworu, w sytuacji, gdy honorarium dotyczy tylko części prac opisanych w umowie.

Limit 50% KUP

Preferencyjne koszty są limitowane, a zatem w roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów nie mogą przekroczyć kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej (w 2023 r. jest to kwota 120.000,00 zł.).

Aktualne stanowiska organów, w zakresie możliwości skorzystania z 50% KUP przez testerów oprogramowania są pozytywne, niemniej w razie wątpliwości interpretacyjnych rekomendujemy złożenie wniosku o wydanie interpretacji.

Dodatkowo należy podkreślić, że szerokie rozumienie znaczenia działalności twórczej w zakresie programów komputerowych wpisują się liczne interpretacje podatkowe, wskazujące no to, że w świetle ustawy o PIT działalność twórczą w zakresie programów komputerowych należy rozumieć jako korzystanie i rozporządzanie prawami autorskimi do wszelkich utworów, które powstają w toku prac nad programem komputerowym, począwszy od zidentyfikowania już samych potrzeb biznesowych użytkownika końcowego, poprzez analizę wstępną rozwiązania informatycznego, projektowanie rozwiązania, aż po dostarczenie i wdrożenie rozwiązania informatycznego u klienta.

Należy zatem podkreślić, że nie tylko kody źródłowe programów komputerowych spełniają przesłanki umożliwiające zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów, lecz także utwory powstałe w procesie tworzenia programu komputerowego, jako przykład należy wskazać:

  • Plany lub prototypy systemów
  • Struktury danych
  • Strony internetowe
  • Dokumentację techniczną
  • Publikacje naukowe
  • Specyfikacje
  • Analizy
  • Raporty oraz rekomendacje
  • Projekty graficzne
  • Materiały reklamowe i marketingowe, a także prezentacje

Warto podkreślić, że przepisy nie uzależniają możliwości zastosowania zryczałtowanych 50% KUP od rodzaju umowy, która została zawarta z twórcą. Do utworów chronionych prawem autorskim powinna być stosowana 50% stawka kosztów uzyskania przychodów, a o jej zastosowaniu decyduje bowiem sam fakt uzyskania przychodu jako wynagrodzenia za korzystanie lub rozporządzanie prawami autorskimi.

Wdrożenie rozwiązania w postaci 50% KUP wymaga jednak dokonania szczegółowej analizy, w szczególności czy pracownicy są twórcami w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i czy efektem ich pracy jest utwór.

Należy także zatroszczyć się o odpowiednie zapisy umowne i dokumentacyjne. Zachęcam do zapoznania się z artykułem, dotyczącym wymogów umownych i dokumentacyjnych w zakresie 50% KUP, dostępnym na blogu SWLEX.

W razie wątpliwości związanych z możliwością zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów wobec pracowników Państwa firmy – zachęcamy do kontaktu!

Share on facebook
Share on linkedin

Ta strona używa ciasteczek, żeby zapewnić jak najlepszą obsługę. Przejdź do Polityki Prywatności, jeśli chcesz wiedzieć więcej.