Jak rozliczyć najem prywatny w 2023 roku?

W dzisiejszym artykule przedstawię Państwu w jaki sposób rozliczyć przychody z najmu i dzierżawy w 2023 roku.

Podstawową formą opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu najmu prywatnego jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Przychodem jest co do zasady umówiony czynsz z tytułu najmu. Przychód z tytułu najmu powstaje, gdy faktycznie otrzymają Państwo lub będą Państwo mieli pozostawione do dyspozycji pieniądze a także świadczenia w naturze.

Proszę mieć na uwadze, że przychodem z najmu nie są ponoszone przez najemcę wydatki czy też opłaty, które są związane z przedmiotem najmu – jako przykład możemy wskazać czynsz uiszczany w spółdzielni lub wspólnocie mieszkaniowej, abonament za media, opłaty za wodę, energię elektryczną oraz gaz.

Dla podmiotów posiadających status podatnika podatku VAT uzyskującego przychody z najmu, przychodem jest kwota otrzymanego czynszu po pomniejszeniu jej o należny podatek VAT.

Jak obliczyć podatek i co należy uwzględnić przy jego obliczeniu?

Podatek zapłacą Państwo od przychodu (nie pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu).

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu wynosi: 8,5% przychodu do kwoty 100 000 złotych oraz 12,5% przychodu od nadwyżki ponad 100 000 złotych. W przypadku osiągania przychodów z tytułu najmu przez małżonków, kwota 100 000 złotych dotyczy łącznie obojga małżonków (stan prawny na styczeń 2023 roku).

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych należy obliczyć i wpłacić co miesiąc (lub też co kwartał przy spełnieniu określonych warunków) do właściwego urzę­du skarbowego w terminie do 20 dnia następnego miesiąca (lub do 20 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału za który ryczałt ma być opłacony), natomiast kwotę ryczałtu za miesiąc grudzień (lub za ostatni kwartał 2022 roku) należy wpłacić do końca lutego 2023 roku.

Jeśli podejmą Państwo decyzję o kwartalnym sposobie rozliczenia ryczałtu, wówczas tego typu informację należy przekazać w zeznaniu rocznym (PIT-28), które jest składane za rok podatkowy, w którym stosowali Państwo kwartalny sposób opłacania ryczałtu.

Podatek należy wpłacić na mikrorachunek podatkowy. Uzyskiwanie przychodów z najmu (dzierżawy) nie pozbawia możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem.

Proszę również pamiętać, że uzyskany przychód mogą Państwo pomniejszyć o przysługujące Państwu odliczenia, np. z tytułu opłaconych składek na własne ubezpieczenie społeczne, dokonanych darowizn, czy też wydatków rehabilitacyjnych.

Proszę mieć na uwadze, że wydatków tych nie można odliczyć, jeżeli zostały już odliczone od dochodu opodatkowanego według skali podatkowej.

Przychodu opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie łączy się z przychodami (dochodami) podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach (według skali podatkowej).

Zeznanie podatkowe mogą Państwo złożyć w formie: papierowej lub elektronicznej.

Zeznanie podatkowe składamy w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Jeżeli ostatni dzień kwietnia wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, ostatnim dniem na złożenie zeznania jest pierwszy dzień roboczy następujący po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Oznacza to, że zeznanie podatkowe za 2022 rok powinni Państwo złożyć najpóźniej 2 maja 2023 roku.

Z tego miejsca serdecznie zapraszam Państwa do zapoznania się z naszymi pozostałymi materiałami na blogu, które szczegółowo omawiają kwestie najmu prywatnego w 2023 roku.

Jeśli ten temat Państwa zainteresował – zapraszamy do kontaktu!

Share on facebook
Share on linkedin

Ta strona używa ciasteczek, żeby zapewnić jak najlepszą obsługę. Przejdź do Polityki Prywatności, jeśli chcesz wiedzieć więcej.