Uproszczenia w uldze na złe długi (od 1 stycznia 2023 r.)

Ulga na złe długi to jedna z tych ulg, którą zastosować mogą wszyscy podatnicy – zarówno płacący CIT, jak i PIT. Od 1 stycznia 2023 roku jej stosowanie będzie uproszczone.

Dotąd obowiązywał przepis zobowiązujący podatnika, by – korzystając z ulgi na złe długi – w specjalnym załączniku wykazał, które wierzytelności w ten sposób kwalifikuje. Przepis mówił, że podatnik dokonujący odpowiednich zwiększeń lub zmniejszeń wynikających z ulgi na złe długi zobowiązany jest wskazać te zobowiązania, które owe zwiększenia lub zwiększenia kreują. Uproszczenie polega na rezygnacji z tego załącznika (informacji PIT/WZ), co na etapie legislacyjnym uzasadniono tym, że i tak podatnik musi udowodnić wysokość wierzytelności i długów, które mają wpływ na podstawę opodatkowania. W rezultacie po stronie podatnika spoczywa – w chwili korzystania z ulgi na złe długi – nieco mniej obowiązków administracyjnych i powinno to przyspieszyć odzyskanie podatku dochodowego i podatku VAT od niezapłaconych faktur. Oczywiście nadal w dokumentacji posiadanej przez podatnika musi znaleźć się informacja, które długi stanowiły podstawę do zastosowania ulgi, by w przypadku ewentualnej kontroli można było łatwo zweryfikować prawidłowość skorzystania z tejże ulgi.

Przy okazji ustawodawca doprecyzował przepisy w sytuacji, gdy podatnik uzyskuje dochody opodatkowane różnymi stawkami. Zgodnie z nowo dodanym ust. 1a w art. 18f ustawy o CIT zwiększenia i zmniejszenia dokonywane są od każdej podstawy opodatkowania z osobna, stosownie do tego, jak wpływają one na dochody podatnika. Ma to znaczenie zwłaszcza u małych podatników opodatkowanych stawką 9%, którzy jednocześnie otrzymują dochód z zysków kapitałowych, w przypadku których występuje stawka podatku 19%.

Zmiany dotyczą dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 r. Jest to więc korzystna zmiana i wpisuje się w mającą już kilka lat praktykę ułatwiania korzystania z ulgi na złe długi. Warto przypomnieć, by z tej ulgi skorzystać należy uprawdopodobnić nieściągalność wierzytelności, co oznacza, że muszą wystąpić następujące warunki:
1) musi minąć dziewięćdziesiąt dni od terminu zapłaty określonego na fakturze lub umowie,
2) wierzytelność nie może być zbyta na rzecz innego podmiotu lub uregulowana do dnia skorzystania z ulgi,
3) od dnia wystawienia faktury nie upłynęły 3 lata, przy czym liczy się koniec roku, w którym wystawiono fakturę,
4) oraz w dniu poprzedzającym skorzystanie z ulgi wierzyciel musi być zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.
Na koniec warto też wspomnieć, że jeśli np. Państwa kontrahent uregulował wierzytelność tylko w części i nie zapowiada się, by zapłacił brakującą kwotę, to tę brakującą kwotę również można objąć ulgą na złe długi. Płatność zatem wierzytelności w części nie wyklucza zatem zastosowania ulgi na złe długi w zakresie pozostałej części.

Mając na uwadze aktualną sytuację na rynku, która stanowi spore wyzwanie dla wielu przedsiębiorców, zachęcamy zatem do większego zainteresowania się ulgą na złe długi i w razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu z SWLEX.

Podstawa prawna:

  • uchylony art. 18f ust. 19 ustawy o CIT
  • uchylony art. 26i ust. 19 ustawy o PIT
  • art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych
Share on facebook
Share on linkedin

Ta strona używa ciasteczek, żeby zapewnić jak najlepszą obsługę. Przejdź do Polityki Prywatności, jeśli chcesz wiedzieć więcej.