Ulga IP Box – kto może skorzystać?

Ulga IP Box to rozwiązanie, które ma służyć zwiększeniu atrakcyjności prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej w Polsce. Założeniem wprowadzonych zmian jest pobudzenie rynku nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań.

Nowy Ład umożliwił przedsiębiorcom korzystanie z systemu ulg podatkowych dla podmiotów, które wdrażają innowacje i rozszerzają swoje rynki zbytu. W 2020 r. przedsiębiorcy mogli po raz pierwszy skorzystać z ulgi podatkowej IP Box, w stosunku do dochodów uzyskanych w 2019 roku.

Od 1 stycznia 2022 roku firmy będą mogły łączyć wiele ulg w ramach nowego systemu wsparcia dla innowacji.

W tym miejscu zapraszam do obejrzenia naszego filmu dotyczącego możliwości symultanicznego skorzystania z ulgi IP Box i B+R.

Na czym polega ulga IP Box?

Mechanizm funkcjonowania ulgi IP Box polega na preferencyjnym opodatkowaniu dochodów z praw własności intelektualnej, które podlegają ochronie prawnej, jako przykład należy wskazać:

  • patent,
  • prawo ochronne na wzór użytkowy,
  • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
  • czy też autorskie prawo do programu komputerowego,
  • dodatkowo prawa własności intelektualnej powinny zostały wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach prowadzonej przez podatnika działalności B+R.


Jeżeli podmiot działający w Polsce wytwarza własne prawo własności intelektualnej wówczas zyski z IP w ramach ulgi IP BOX są opodatkowane stawką 5%.

Ulga na IP Box jest odliczana od podstawy obliczenia podatku. Z ulgi mogą skorzystać podmioty opodatkowane:

  • w ramach skali podatkowej,
  • podatkiem liniowym,
  • podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych.


Preferencja IP Box jest rozwiązaniem, z którego podatnik może skorzystać po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu rocznym.

Podatnik, który spełnia warunki określone w przepisach o IP Box, deklaruje w zeznaniu rocznym wysokość dochodu z kwalifikowanego IP wyodrębnionego z ogólnego dochodu osiągniętego w ciągu roku podatkowego.

Następnie do kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego IP podatnik stosuje 5% stawkę podatku zamiast stawki ogólnej.

Sposób dokumentowania na potrzeby ulgi IP Box

Wśród głównych wymagań stawianych osobom chcącym skorzystać z ulgi IP Box jest wymóg dokumentacyjny.

Podatnicy korzystający z ulgi zobowiązani są do prowadzenia odrębnej ewidencji tzw. ewidencji IP Box.

Należy mieć jednak na uwadze, że podmioty, które w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej pracują nad wytworzeniem więcej niż jednego kwalifikowanego IP, zobowiązane są do prowadzenia osobnej ewidencji dla każdego projektu.

W ewidencji należy dodatkowo zawrzeć opis projektu, czas jego trwania (od momentu rozpoczęcia do momentu jego zakończenia), wykaz wszystkich osób pracujących nad projektem wraz z wyszczególnieniem prac przez nie stworzonych.

Jeśli podatnik ma wątpliwości, czy w jego stanie faktycznym może skorzystać z ulgi IP Box, wówczas rekomendujemy złożenie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Koszt wniosku to 40 złotych od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, przedstawionego w opisie stanu faktycznego.

Jeżeli ten artykuł Państwa zainteresował, zapraszamy do kontaktu.

Share on facebook
Share on linkedin

Ta strona używa ciasteczek, żeby zapewnić jak najlepszą obsługę. Przejdź do Polityki Prywatności, jeśli chcesz wiedzieć więcej.