Czy można skorzystać z ulgi IP Box i B+R jednocześnie?

Ulga na działalność badawczo-rozwojową (B+R) oraz ulga IP Box są już znane polskim przedsiębiorcom, niemniej podatnicy komercjalizujący wyniki prac badawczo-rozwojowych i osiągający z nich dochody kwalifikowane nie mieli wcześniej możliwości korzystania z obu jednocześnie.

Dzięki zmianom wprowadzonym od 1 stycznia 2022 roku będzie można z tych dwóch rozwiązań skorzystać równolegle.

Czym jest ulga B+R?

Ulga obejmuje koszty poniesione i związane m.in. z badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi, jak np. wynagrodzeń pracowników wykonujących prace badawczo-rozwojowe, opinii doradczych czy ekspertyz.

W tym miejscu zapraszam do zapoznania się z naszymi wcześniejszymi materiałami, dotyczącymi ulgi B+R.

Rozwiązanie w postaci ulgi B+R to sprawia, że koszt opracowania nowego towaru lub wdrożenia innowacji w firmie będzie istotnie niższy.

Mechanizm działania preferencji B+R zakłada, że każda złotówka wydana na pracę naukową lub badawczo-rozwojowe może być dodatkowo odliczana od podstawy opodatkowania i to nawet do wysokości 200 procent, natomiast dla startupów przewidziano zwrot gotówkowy, jeśli kwota kosztów kwalifikowanych, podlegających odliczeniu przewyższa kwotę osiągniętego dochodu lub podatnik poniósł stratę.

Czym jest ulga IP Box?

Ulga IP Box to rozwiązanie, które ma służyć zwiększeniu atrakcyjności prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej w Polsce. Założeniem wprowadzonych zmian jest pobudzenie rynku nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań.

Mechanizm funkcjonowania ulgi IP Box polega na preferencyjnym pięcioprocentowym opodatkowaniu dochodów z praw własności intelektualnej, które podlegają ochronie prawnej i zostały wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach prowadzonej przez podatnika działalności B+R.

Równolegle stosowanie ulgi B+R i IP Box – czy jest możliwe?

Od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorca, który komercjalizuje wyniki prac badawczo-rozwojowych, a dodatkowo osiąga dochody kwalifikowane (w rozumieniu przepisów o IP Box) oraz ponosi koszty kwalifikowane z tytułu prac badawczo-rozwojowych będzie mógł stosować obie ulgi jednocześnie.

Ulga jest skierowana do szerokiego grona podatników, takich jak: firmy, software house, laboratoria, które m.in. tworzą niewystępujące na rynku produkty.

Ulga dotyczy zarówno podatników podatku CIT oraz podatników podatku PIT prowadzących działalność badawczo-rozwojową.

Odliczenie kosztów kwalifikowanych możliwe będzie w stosunku do tych kosztów uzyskania przychodu, które są związane z danym kwalifikowanym IP, poniesionych na działalność B+R, która doprowadziła do jego wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia.

Jeśli podatnik ma wątpliwości, czy w jego stanie faktycznym może skorzystać z ulgi IP Box, wówczas rekomendujemy złożenie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Koszt wniosku to 40 złotych od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, przedstawionego w opisie stanu faktycznego.

Jeżeli ten materiał Państwa zainteresował, zapraszamy do kontaktu.

Share on facebook
Share on linkedin

Ta strona używa ciasteczek, żeby zapewnić jak najlepszą obsługę. Przejdź do Polityki Prywatności, jeśli chcesz wiedzieć więcej.