Jak skorzystać z ulgi na ekspansję?

Ulga na ekspansję (zwana również w praktyce ulgą prowzrostowa) uregulowana w art. 18eb updop i art. 26gb updof, ma zachęcać podatników CIT i PIT do ponoszenia wydatków ukierunkowanych na zwiększenie przychodów ze sprzedaży oferowanych produktów, jest możliwość podwójnego uwzględnienia niektórych kosztów w rozliczeniu podatkowym.

Preferencja jest rozwiązaniem dedykowanym dla małych i średnich podmiotów, które podejmują wyzwanie związane z ekspansją zarówno na rynki zagraniczne, jak i rynek krajowy. Ulga przewiduje możliwości dodatkowego odliczenia kosztów, które musi ponieść przedsiębiorstwo, aby rozszerzać swoje rynki zbytu, w szczególności rynki zagraniczne.

Ulgą są objęte działania mające na celu poszukiwanie nowych klientów, jak również wsparcie relacji z dotychczasowymi klientami.

Należy mieć na uwadze, że wydatki na ekspansję mogą zostać odliczone dwa razy – pierwszy raz jako koszty uzyskania przychodów, natomiast drugi już w ramach ulgi – przy czym sygnalizuję, że dla celów proponowanej ulgi odliczeniu może podlegać aż 1 mln złotych.

Jedynym warunkiem jest wzrost sprzedaży danego produktu w ciągu 2 lat.

W praktyce przedsiębiorca odlicza od podstawy opodatkowania koszty, które poniósł w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów.

Jakie koszty można zakwalifikować w ramach ulgi?

W szczególności ulga dotyczy wydatków poniesionych między innymi na szeroko rozumiane działania marketingowo-informacyjne określone w art. 18eb ust. 7 updop (art. 26gb ust. 7 updof):

 • uczestnictwo w targach, pokazach (koszt poniesiony na organizację miejsca wystawowego, zakup biletów lotniczych, zakwaterowanie i wyżywienie pracowników);
 • działania promocyjno-informacyjne (zakup przestrzeni reklamowych, przygotowanie strony www, publikacji, broszur, katalogów i ulotek dotyczących produktów);
 • zdobycie odpowiednich certyfikatów;
 • rejestracja znaków towarowych;
 • dostosowanie opakowań swoich produktów do wymagań kontrahentów;
 • czy też nakłady poniesione na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu.


*Kosztami uprawniającymi do ulgi są wydatki związane z uczestnictwem w targach. Ich katalog ma charakter zamknięty.

** W piśmie z dnia 23 grudnia 2022 roku, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2-1.4010.412.2022.1.AR wskazał, że do kosztów działań promocyjno-informacyjnych zaliczamy m.in. koszty:

 • przygotowania materiałów reklamowych,
 • nabycia przestrzeni reklamowej w sieci (m.in. Facebook, Instagram, LinkedIn),
 • korzystania z platform sprzedażowych (Amazon, Archiproducts),
 • przygotowywania tekstów reklamowych, projektowania i wysyłki newsletterów,
 • współpracy z tzw. Influencerami,
 • zarządzania hostingiem oraz projektowania, optymalizacji i wdrażania stron www, o ile ich poniesienie prowadzi do zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów Wnioskodawcy.

*** Do kosztów działań promocyjno-informacyjnych można zaliczyć np. koszty showroom-u.

**** Dostosowanie opakowań produktów to dla przykładu: koszty agencji reklamowej w celu zmiany projektu opakowania, czy też koszty wynagrodzeń pracowników za czas poświęcony na tę zmianę.

***** Przygotowanie dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów to np. koszty uzyskania certyfikatu produktu, czy też koszt rzecznika patentowego.

Problem interpretacyjny w zakresie definicji produktu – Ustawodawca wskazał, że produktami w rozumieniu ustawy mogą być wyłącznie przedmioty materialne, które zostały wytworzone przez podatnika. Z uwagi na fakt, że pojęcie produktu nie zostało dokładnie sprecyzowane, podatnicy wskazują liczne wątpliwości interpretacyjne, w zakresie praktycznego stosowania niniejszego rozwiązania.

W szczególności problemy praktyczne sprawia ocena, czy dany towar może skutkować uznaniem go za produkt uprawniający podatników do skorzystania z ulgi.

Dokonując analizy najnowszych interpretacji indywidualnych odnajdujemy zapis, że w ocenie organów podatkowych ulga powinna przysługiwać jedynie faktycznym producentom, nie zaś podmiotom posiadającym status przedsiębiorcy, którzy odsprzedają produkty zakupione od innych podmiotów. Według organów podatkowych do ulgi kwalifikują się produkty uznane za „dotychczas nieoferowany” w portfolio danego podatnika.

Jeśli podatnik ma wątpliwości czy w jego stanie faktycznym może skorzystać z ulgi na ekspansję, wówczas rekomendujemy złożenie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

Jeżeli ten materiał Państwa zainteresował, zapraszamy do kontaktu.

Share on facebook
Share on linkedin

Ta strona używa ciasteczek, żeby zapewnić jak najlepszą obsługę. Przejdź do Polityki Prywatności, jeśli chcesz wiedzieć więcej.