Ulga na robotyzację  

Ulga na robotyzację to preferencja skierowana do podmiotów, które chcą usprawnić produkcję przez zastosowanie robotów przemysłowych. 

Na uldze skorzystają te podmioty, dla których podjęcie decyzji o inwestowaniu w roboty przemysłowe jest wciąż trudna ze względu na konieczność poniesienia znacznych nakładów inwestycyjnych. Z ulgi będą mogli skorzystać zarówno podatnicy PIT, jak i CIT, którzy zainwestują w robotyzację. 

Ulga bez różnicowania limitów, ma zatem przysługiwać wszystkim przedsiębiorstwom, niezależnie od ich wielkości.

Warto jednak podkreślić, że ulga nie obejmuje tzw. robotów informatycznych (softwarowych). 

Dodatkowo należy mieć na uwadze, że zarówno definicja robota przemysłowego, jak i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych pozostawiają duże pole do interpretacji, dlatego też podatnicy, którzy rozważają skorzystanie z ulgi, powinni dokładnie przeanalizować wszystkie wydatki pod kątem właściwego wpisywania się ich w katalog kosztów kwalifikowanych.  

Jak działa ulga na robotyzację? 

Można pokusić się o stwierdzenie, że mechanizm rozliczenia ulgi jest tożsamy z rozliczeniem ulgi B+R, jednak w przypadku ulgi na robotyzację podmioty, które chcą skorzystać z dostępnej preferencji nie muszą prowadzić działalności badawczo-rozwojowej. 

Podatnik dokonujący rozliczenia powinien odliczyć od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów, które poniósł na robotyzację, jednak – nie więcej niż dochód uzyskany przez podatnika w danym roku podatkowym. 

Jako koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację kwalifikujemy:

• koszt nabycia nowych robotów przemysłowych; 

• koszt nabycia maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych, które są funkcjonalnie z nimi związane oraz wszystkich innych rzeczy funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi;

• koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych; 

• koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych;

• opłaty ustalone w umowie leasingu finansowego robotów przemysłowych i innych związanych z nim maszyn i urządzeń.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że wspomniane odliczenie możliwe jest dla kosztów poniesionych w latach podatkowych 2022 – 2026.

Jeśli podatnik ma wątpliwości czy w jego stanie faktycznym może skorzystać z preferencji na robotyzację, wówczas rekomendujemy złożenie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. 

Jeżeli ten artykuł Państwa zainteresował, zapraszamy do kontaktu.

Share on facebook
Share on linkedin

Ta strona używa ciasteczek, żeby zapewnić jak najlepszą obsługę. Przejdź do Polityki Prywatności, jeśli chcesz wiedzieć więcej.