Ulga konsolidacyjna – jak skorzystać? Dla kogo?

Ulga konsolidacyjna to preferencja skierowana do podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie z założeniem wprowadzonym w ramach Polskiego Ładu jej celem jest ułatwienie ekspansji inwestycyjnej podmiotów działających na terenie RP, polegającej na nabywaniu udziałów w innych spółkach.

Od 1 stycznia 2022 roku przedsiębiorca uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych może odliczyć od podstawy opodatkowania tzw. kwalifikowane wydatki na nabycie udziałów lub akcji spółki posiadającej osobowość prawną. Wielkość odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty 250 000 PLN.

Do kwalifikowanych wydatków na nabycie udziałów lub akcji spółki kapitałowej należą wydatki poniesione na:

  • obsługę prawną transakcji, w tym wycena udziałów i akcji;
  • podatki i inne należności publicznoprawne płacone na terytorium RP i za granicą;
  • opłaty notarialne, sądowe i skarbowe.

Do wydatków, podatnik nie może zaliczyć kwoty zapłaconej za nabycie udziałów lub akcji oraz kosztów finansowania dłużnego, związanego z tym nabyciem.

Jednocześnie należy wskazać, że odliczeniu podlega kwota faktycznie poniesionych wydatków w roku podatkowym.

Warunki skorzystania z ulgi konsolidacyjnej:

  • nabywana spółka musi posiadać osobowość prawną;
  • nabywana spółka powinna posiadać siedzibę lub zarząd w Polsce albo w kraju, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania;
  • podstawowa działalność spółki przejmującej i nabywanej musi być taka sama lub przedmiot działalności spółki nabywanej musi zostać uznany za działalność wspierającą spółkę przejmującą;
  • działalność musi być wykonywana przez co najmniej 24 miesiące;
  • spółki nie mogą być podmiotami, które w okresie 2 lat były ze sobą powiązane;
  • spółka przejmująca musi uzyskać bezwzględną większość głosów w spółce nabywanej.

Zmiana ta jest niezwykle korzystna, ponieważ jest to instrument wsparcia dla przedsiębiorcy, planującego nabycie innej spółki.

Oczywiście w zakresie niniejszej ulgi rekomendujemy każdorazowo złożenie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Jeśli ten artykuł Państwa zainteresował zapraszamy do kontaktu.

Share on facebook
Share on linkedin

Ta strona używa ciasteczek, żeby zapewnić jak najlepszą obsługę. Przejdź do Polityki Prywatności, jeśli chcesz wiedzieć więcej.