Fuzje i przejęcia

Zapewniamy kompleksową pomoc w fuzjach i przejęciach firm, realizujemy audyty prawne spółek, pomagamy przedsiębiorcom w przekształceniu spółki, a także oferujemy pomoc prawną w zakresie due diligence.

Zadbaj o wsparcie prawne podczas fuzji lub przejęcia firmy

Doradzamy przedsiębiorcom w wyborze optymalnej struktury prowadzenia biznesu oraz w jej przygotowaniu i wdrożeniu. Oferujemy wsparcie prawne transakcji, połączeń, podziałów, przekształceń i innych form reorganizacji spółek i przedsiębiorców.

Zapewniamy wsparcie na każdym etapie transakcji – począwszy od uzgodnienia zasad w ramach planowanej transakcji w liście intencyjnym, przez przeprowadzenie audytu prawnego spółki, a dalej przy przygotowaniu dokumentów, aż do udziału w czynnościach zamykających transakcję.

Audyt prawny spółki (badanie prawne lub due diligence)

Audyt prawny spółki jest istotnym etapem każdego przedsięwzięcia. Służymy wsparciem w ustaleniu właściwego zakresu audytu prawnego, jego przeprowadzeniu oraz przygotowaniu raportu. Po dokonanej analizie wskazujemy zidentyfikowane ryzyka i ograniczenia, a w przypadku zauważonych uchybień proponujemy działania naprawcze.

Transakcje

Doradzamy w transakcjach sprzedaży oraz nabycia udziałów lub akcji w spółkach (share deal), a także w transakcjach sprzedaży lub nabycia przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części (asset deal).

 

Pomagamy w przygotowaniu dokumentów transakcyjnych w taki sposób, aby zabezpieczyć interesy Twojej firmy, zminimalizować ryzyka i ograniczyć prawdopodobieństwo wystąpienia sporów pomiędzy stronami transakcji. Weryfikujemy konieczność uzyskania określonych zgód korporacyjnych oraz wspieramy w ustaleniu finalnych warunków transakcji.

Przekształcenia spółek i przedsiębiorców

Pomagamy w zmianie formy prawnej działalności gospodarczej poprzez przekształcenie spółki w inną spółkę handlową.

 

Wspieramy w sprawnym przeprowadzeniu procesu przekształcenia spółki z uwzględnieniem potrzeb biznesowych, odrębności występujących w danej branży i ograniczenia odpowiedzialności. Proponujemy harmonogram czynności w ramach przekształcenia, abyś możliwie jak najsprawniej mógł kontynuować działalność gospodarczą w nowej formie prawnej.

 

Przeprowadzamy Twój biznes przez wszystkie fazy przekształcenia – od przygotowania założeń tego procesu, przez przygotowanie kompletu dokumentów, do zarejestrowania przekształcenia w sądzie i czynności niezbędnych po dokonaniu przekształcenia. Wspieramy również indywidualnych przedsiębiorców oraz spółki cywilne w przekształceniu w spółki handlowe działające na podstawie kodeksu spółek handlowych.

Połączenia i podziały spółek

Pomagamy zreorganizować model prowadzenia biznesu poprzez połączenie spółek, podział spółki lub wydzielenie części jej majątku.

 

Analizujemy ewentualne ryzyka i ograniczenia oraz skutki dla łączących się spółek lub spółek uczestniczących w podziale. Weryfikujemy umowy z kluczowymi kontrahentami, bankami, koncesje, zezwolenia, ulgi oraz wymogi wynikające z przyznanych dofinansowań i dotacji pod kątem planowanego połączenia lub podziału spółki.

 

Proponujemy optymalny harmonogram czynności i sporządzamy wymagane przepisami dokumenty. Koordynujemy współpracę podmiotów biorących udział w połączeniu lub podziale spółki – wspólników, zarządów spółek, specjalistów z zakresu podatków, finansów czy biegłego rewidenta – w przypadku, gdy wymagana jest jego opinia do planu połączenia lub planu podziału.

 

Przygotowujemy wniosek o rejestrację połączenia lub podziału spółki i dbamy o to, aby rejestracja nastąpiła w zaplanowanym dniu, co ułatwi wypełnienie obowiązków wynikających z połączenia czy podziału.

Ta strona używa ciasteczek, żeby zapewnić jak najlepszą obsługę. Przejdź do Polityki Prywatności, jeśli chcesz wiedzieć więcej.