Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet

Życząc wszystkiego dobrego wspaniałym Paniom, które mamy przyjemność spotkać na swojej zawodowej drodze (i tym, które mamy nadzieję, że spotkamy w przyszłości) z okazji Dnia Kobiet przypominamy o istnieniu tzw. schematu małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet. Granty te pozwalają rozwijać innowacyjne biznesy kierowane przez kobiety.

Nabór małych grantów odbywa się raz do roku. Finansowany jest z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (zwanego potocznie „Funduszami Norweskimi”), a podmiotem koordynującym nabór jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Małe granty stanowią element programu „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje”. W tym roku termin naboru nie został jeszcze ustalony. Według przyjętego harmonogramu konkursów, uruchomiony będzie nie wcześniej niż w kwietniu.

Aplikować można o grant w wysokości od 12 do 200 tys. euro. Przedsiębiorczyni, która się zgłasza, musi spełniać kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy, być wpisana do odpowiedniego rejestru (zgłosić może się nie tylko osoba fizyczna prowadząca własną działalność, ale także spółka) oraz prowadzić działalność na terenie Polski przez co najmniej 12 miesięcy (musi być zamknięty przynajmniej jeden rok obrotowy, co oznacza, że jeśli pierwszy rok obrotowy jest dłuższy, to wówczas niezbędne jest prowadzenie tej działalności gospodarczej przez cały czas trwania tego roku obrotowego).

Przedsiębiorstwo musi prowadzić działalność w obszarze technologii przyjaznych środowisku (Green Industry Innovation), innowacji w obszarze wód śródlądowych lub morskich (Blue Growth) lub w obszarze technologii poprawiających jakość życia (Welfare Technology). Ten obszar działalności musi być stwierdzony przychodami przedsiębiorstwa wynikającymi z prowadzenia biznesu (aplikować nie może więc podmiot, który dopiero planuje podjąć taką działalność lub podjął ją krótko przed złożeniem wniosku).

Przedsiębiorstwo musi wykazać, że kobieta w jego funkcjonowaniu pełni ważną rolę. W przypadku indywidualnych działalności gospodarczych przedsiębiorczych kobiet jest to łatwe – wystarczy odpis z CEIDG. W przypadku innych podmiotów (np. spółek) należy wykazać, że kobieta jest wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki (co można uczynić np. odpisem z KRS) lub że jest wspólnikiem (bądź akcjonariuszem) i członkiem organu zarządzającego (co także można wykazać odpisem z KRS lub wyciągiem z księgi akcyjnej). Bycie wspólnikiem i członkiem organu musi spełniać ta sama kobieta (nie mogą to więc być dwie różne osoby, choć oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by zaprezentować wpływ więcej niż jednej kobiety na funkcjonowanie przedsiębiorstwa).

W minionym roku nabór podzielony był na dwa elementy: w jednym mogły aplikować ogólnie firmy, które prowadzą wspomniane wyżej ekoinnowacyjne biznesu, a w drugim – podmioty, które mają ten sam obszar działalności, ale dodatkowo kobiety zaangażowane są w ich rozwój. Jeśli więc z jakichś względów Twoja firma nie spełnia tych kryteriów (np. kadra zarządzająca składa się tylko z mężczyzn, a kobiety zaangażowane są wyłącznie kapitałowo), to wówczas podmiot aplikuje o grant w ramach odmiennego schematu i konkuruje z pozostałymi wnioskodawcami.

Zachęcamy kobiety do zainteresowania się schematem małych grantów. Wartość wsparcia nie jest może duża, ale stanowi dobry przykład aktywizacji zawodowej i innowacyjnej kobiet. Jest też dobrym narzędziem pozyskania kontrahentów, gdyż projekt można realizować w partnerstwie z podmiotem zagranicznym. Jeśli chciałabyś uzyskać więcej informacji, możesz się do nas zgłosić lub zajrzeć na stronę PARP poświęconą temu schematowi: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/technologie-dla-kobiet#opis. Na tej stronie dostępne są wszystkie dokumenty, które związane są z konkursem, informacje o wcześniejszych beneficjentach, a także powinien w niedługim czasie pojawić się komunikat o rozpoczęciu naboru.

Share on facebook
Share on linkedin

Ta strona używa ciasteczek, żeby zapewnić jak najlepszą obsługę. Przejdź do Polityki Prywatności, jeśli chcesz wiedzieć więcej.