Należyta staranność w podatku u źródła (WHT)

W jaki sposób należy dochować należytej staranności dokonując transakcji podlegających opodatkowaniu podatkiem u źródła?   

Dokonując transakcji podlegających opodatkowaniu podatkiem u źródła płatnik jest obowiązany do dochowania należytej staranności, która dokonuje się poprzez weryfikację warunków zastosowania obniżonej stawki podatku u źródła, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.  

W trakcie weryfikacji wymaganej dokumentacji, aby w prawidłowy sposób dochować należytej staranności, uwzględnia się charakter, skalę działalności płatnika oraz istniejące powiązania – zarówno osobowe jak i kapitałowe płatnika z podatnikiem.  

Jednocześnie należy dokonać: 

 • analizy otrzymanych dokumentów pod kątem ich zgodności ze stanem faktycznym (oczywiście w tym zakresie należy wziąć pod uwagę informacje, które są dostępne publicznie); 
 • analizy wskazanej przez odbiorcę rezydencji podatkowej;  
 • weryfikacji statusu kontrahenta jako podatnika, który uzyskuje przychód z tytułu otrzymanej należności oraz jej rzeczywistego właściciela. 

Jakie zatem konkretne dokumenty stanowią przedmiot naszej analizy?   

 • opis przedmiotu działalności odbiorcy należności;
 • sprawozdanie finansowe;  
 • strukturę organizacyjną i zarządczą;  
 • opisy stanowisk zatrudnianych przez odbiorcę należności osób.  

W tym miejscu proszę zwrócić uwagę, że dokumentem, który może się okazać kluczowy z punktu widzenia weryfikacji należytej staranności przy analizie business core powiązanego odbiorcy należności, może być dokumentacja Local File, a zatem lokalna dokumentacja cen transferowych (podmioty realizujące transakcje z podmiotami powiązanymi lub podmiotami mającymi siedzibę lub zarząd w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, są zobligowane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych do transakcji przekraczających ustawowo określone limity).  

Oceniając, czy należyta staranność została dochowana, należy wziąć pod uwagę powszechnie dostępne informacje na temat odbiorców należności- mogą to być informacje dostępne na:  

 • wybranych stronach internetowych;  
 • w prasie branżowej;  
 • publikowane informacje o lokowaniu przez daną grupę kapitałową spółek zależnych w państwach stosujących preferencyjny reżim prawny;  
 • rejestry publiczne, dostępne bazy danych;   
 • informacje uzyskane w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; 
    

a także wiele innych informacji, które zdaniem weryfikującego mogą mieć znaczenie dla sprawy.  

Wzmożona uwaga płatników powinna także zostać skierowana na informacje o tworzonych strukturach optymalizacyjnych oraz w przypadku dokonywania płatności określonego rodzaju do jurysdykcji podatkowych, które mogą być szczególnie ryzykowne z perspektywy praktyki podatkowej. Podobnie podwyższoną czujność płatników powinna wzbudzać okoliczność posługiwania się przez odbiorcę należności adresem skrytki pocztowej lub posiadanie adresu siedziby w tzw. wirtualnym biurze. 

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi pozostałymi materiałami dotyczącymi: podatku u źródła oraz certyfikatu rezydencji podatkowej.

Share on facebook
Share on linkedin

Ta strona używa ciasteczek, żeby zapewnić jak najlepszą obsługę. Przejdź do Polityki Prywatności, jeśli chcesz wiedzieć więcej.