KILKA SŁÓW O ESG

ESG to kluczowe dla transformacji gospodarczej najbliższych lat pojęcie składające się z trzech, istotnych dla przemian, obszarów: Środowisko (Environment), Społeczna odpowiedzialność (Social responsibility) oraz Zarządzanie (Governance). Ich znaczenie diametralnie wzrośnie w najbliższych latach.

Raportowanie ESG to ujawnianie informacji niefinansowych, związanych m.in. z kwestiami społecznej odpowiedzialności biznesu oraz skutków działalności firmy dla środowiska naturalnego jak również uwzględniania zagadnień zrównoważonego rozwoju czy klimatu w strategii biznesowej.

Ma ono podstawowe znaczenie dla zarządzania przemianą w kierunku zrównoważonej gospodarki i gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy), poprzez połączenie długoterminowej rentowności ze sprawiedliwością społeczną i ochroną środowiska.

Aktualnie, zgodnie z obowiązującą dyrektywą 2014/95/UE (zwanej NFRD – Non-Financial Reporting Directive) obowiązek sporządzania takich raportów korporacyjnych spoczywa na dużych jednostkach notowanych na giełdach, o zatrudnieniu powyżej 500 osób albo przychodach netto przekraczających 170 mln zł rocznie.

Nie jest to oczywiście nowość, że istnieje obowiązek sporządzania raportów nt informacji niefinansowych dla dużych jednostek notowanych na giełdzie. Komisja Europejska przygotowała jednak projekt dyrektywy rozszerzającej ten obowiązek (dyrektywa CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive) na pozostałe duże jednostki (nie notowane na giełdzie) oraz, po pewnym okresie przejściowym –  na małych i średnich przedsiębiorców.

Dlaczego jest to istotne? Bo bez wykonania pracy nad mapowaniem podejścia firmy do wyzwań szeroko pojętego zrównoważonego rozwoju nie jesteśmy w stanie, jako społeczeństwo, w odpowiedni sposób implementować transformacji na zrównoważoną gospodarkę, tak potrzebnej do ograniczenia kryzysu klimatycznego i destrukcji środowiska.  

Jeśli mamy do 2030r. ograniczyć emisje naszej gospodarki aż o 45%, potrzebujemy radykalnych zmian w funkcjonowaniu.

Dyrektywa CSRD, rozszerzająca aktualną dyrektywę NFRD ma nam to zadanie ułatwić, choć niekoniecznie ułatwić funkcjonowanie przedsiębiorcom – powiększając ilość prac nad raportowaniem.

Mamy ponadto w obszarze ESG do czynienia również z regulacjami dotyczącymi informacji o zrównoważonych finansach, które reguluje dyrektywa SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), która określa założenia dotyczące ujawniania informacji dotyczących zrównoważonych inwestycji i zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju oraz zmieniające dyrektywę (UE) 2016/2341.

SFDR Określa obowiązki ujawniania informacji na temat zrównoważonego rozwoju dla produktów finansowych i doradców finansowych wobec inwestorów końcowych. O tym, jak również o tzw. Taksonomii, więcej napiszemy w następnych wpisach dotyczących obszaru ESG.

Informacje nt. projektu dyrektywy CSRD w j.polskim: https://www.gov.pl/web/finanse/komisja-europejska-opublikowala-projekt-nowej-dyrektywy-ws-corporate-sustainability-reporting

strona zbiorcza projektu KE o CSRD https://ec.europa.eu/info/publications/210421-sustainable-finance-communication_en#csrd

Projekt dyrektywy w j.polskim: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0189&from=EN

Share on facebook
Share on linkedin

Ta strona używa ciasteczek, żeby zapewnić jak najlepszą obsługę. Przejdź do Polityki Prywatności, jeśli chcesz wiedzieć więcej.