Zmiany w opodatkowaniu wynagrodzeń dla członków zarządu

W ostatnim czasie coraz więcej przedsiębiorców zastanawia się nad zmianą formy opodatkowania działalności gospodarczej na ryczałt, cytując zasłyszane gdzieś hasło: ryczałtem w Polski Ład! Decyzję, czy w konkretnej sytuacji warto przejść na tę uproszczoną formę opodatkowania każdy podejmie indywidualnie. Pamiętajmy jednak, że opodatkowanie ryczałtowe nie zawsze jest możliwe. Mam tutaj na myśli przede wszystkim osoby świadczące usługi zarządzania na podstawie kontraktów menedżerskich, czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem.

Co do zasady opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej,  tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych.

Zgodnie z art. 13 pkt 9) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej uznaje się za przychody z działalności wykonywanej osobiście.

Tego rodzaju przychody nie są więc kwalifikowane jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej i nie można do nich zastosować opodatkowania w formie ryczałtu.

Przychody uzyskane na podstawie ww. umów o zarządzanie będą opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. Oznacza to w praktyce z jednej strony możliwość skorzystania z wprowadzonego podwyższenia kwoty wolnej od podatku do wysokości 30 tys. zł oraz podniesienia drugiego progu podatkowego do wysokości 120 tys. zł, z drugiej strony –  obowiązek odprowadzania składki zdrowotnej od takich wynagrodzeń na nowych, niekorzystnych zasadach, tj. w wysokości 9% podstawy obliczenia składki, bez możliwości odliczenia od podatku dochodowego.

Co w sytuacji, gdy członek zarządu nie ma zawartej umowy o zarządzanie, czy kontraktu menedżerskiego, a otrzymuje wynagrodzenie na podstawie aktu powołania – uchwały rady nadzorczej lub zgromadzenia wspólników?

Niestety od przyszłego roku również tutaj zmienią się zasady opodatkowania na mniej korzystne dla członków zarządu. Po zmianie przepisów, od stycznia 2022 r. osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania również będą podlegać obowiązkowi opłacania składki zdrowotnej. Składka zdrowotna wyniesie 9% podstawy obliczenia składki, którą stanowić będzie wysokość pobieranego przez członka zarządu wynagrodzenia. Zgłaszającym do ubezpieczenia oraz płatnikiem składek będzie podmiot wypłacający wynagrodzenie, a więc spółka. Składka ta nie będzie mogła być odliczona od podatku dochodowego.

Powyższe oznacza wzrost obciążeń publicznoprawnych bezpośrednio po stronie członka zarządu. W praktyce jednak koszt ten może ponieść spółka, przy założeniu konieczności podwyższenia wynagrodzenia dla członków zarządu, w celu zrekompensowania strat. 

Share on facebook
Share on linkedin

Ta strona używa ciasteczek, żeby zapewnić jak najlepszą obsługę. Przejdź do Polityki Prywatności, jeśli chcesz wiedzieć więcej.