Ryczałt czy IP Box?

Wybór między ryczałtem a możliwości skorzystania z ulgi IP Box, to najczęstsze dylematy osób działających w segmencie IT. W niniejszym opracowaniu wskażemy na co warto zwrócić uwagę, wybierając każdą ze wskazanych możliwości.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to jedna z dostępnych form opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce. W momencie wyboru opodatkowania w formie ryczałtu, opodatkowaniu podlega wyłącznie przychód, już bez pomniejszania go o koszty. Podatnik płaci zatem określony procent od tego co zarobi w danym okresie rozliczeniowym. Należy zatem podkreślić, że ryczałt to korzystna forma opodatkowania dla podmiotów, którzy w danym okresie generują znikome koszty.

Ryczałt – w jakiej sytuacji i jakim podmiotom się opłaca?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą świadczące usługi w sektorze IT mogą skorzystać z obniżonej stawki podatku ryczałtowego – oczywiście jeśli wybiorą taką formę opodatkowania. Dotychczas stawka podatku ryczałtowego dla branży IT wynosiła – 15%.

Od 2022 roku roku stawka wyniesie 12%.

Kiedy opodatkowanie ryczałtem nie będzie możliwe?

 1. W sytuacji, gdy przyszły przedsiębiorca zamierza przejść z zatrudnienia etatowego na działalność i te same usługi zamierza świadczyć na rzecz tego samego pracodawcy – ograniczenie to obowiązuje przez 2 lata;
 2. Jeśli w poprzednim roku podatkowym przedsiębiorca uzyskał przychód o równowartości co najmniej 2 milionów euro;
 3. W sytuacji, gdy podatnik w całości lub części osiąga przychody z tytułu prowadzenia aptek; kupna i sprzedaży wartości dewizowych, handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;
 4. W przypadku wytwarzania wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.


Jakie są zatem zalety skorzystania z opodatkowania ryczałtem?

 1. Niska stawka podatkowa;
 2. Uproszczona księgowość;
 3. Stała wysokość składki zdrowotnej;
 4. Możliwość dokonania miesięcznego i kwartalnego rozliczenia.


Opodatkowanie ryczałtem ma też swoje wady – proszę zwrócić szczególną uwagę na:

 1. Brak możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodów;
 2. Brak możliwości rozliczenia się wspólnie z małżonkiem oraz odliczenia ulg na dzieci;
 3. Brak możliwości skorzystania z preferencji IP Box;
 4. Brak możliwości świadczenia identycznych usług dla swojego byłego pracodawcy przez 2 lata.


Ulga IP Box

To preferencja pozwalająca podatnikom działającym w branży IT (i nie tylko) na obniżenie podatku do 5%. Podatnik chcąc rozliczać się w ten sposób:

 1. Tworzy kwalifikowane IP w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej;
 2. Prowadzi odrębną ewidencję tzw. Ewidencję IP Box
 3. Osiąga dochód z prac nad własnością intelektualną, podlegający opodatkowaniu w Polsce;
 4. Ponosi koszty kwalifikowane w związku z wytwarzaniem, rozwijaniem lub ulepszeniem własności intelektualnej.

IP Box jest korzystnym wyborem w przypadku podatników, którzy w ciągu roku ponoszą wysokie koszty uzyskania przychodu.


Która z form okaże się zatem korzystniejsza? Ryczałt czy ulga IP Box?

Wybór zależy oczywiście od indywidualnej sytuacji każdego podatnika, niemniej trzeba mieć na uwadze zarówno generowane koszty uzyskania przychodu jak i to, jak duża część wytwarzanych przez nas produktów oraz usług może zostać objęta opodatkowaniem w ramach preferencji IP Box.

Realne wybór ryczałtu może okazać się mniej korzystne nawet pomimo obniżenia stawki dla branży IT do 12%.


Stawka 12% dotyczyć następujących usług:

 1. Usługi związane z wydawaniem pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie online;
 2. Usługi związane z wydawaniem pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1);
 3. Usługi związane z wydawaniem pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2);
 4. Usługi związane z wydawaniem oprogramowania komputerowego pobieranego z internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie online;
 5. Usługi związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0);
 6. Usługi związane z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1);
 7. Usługi objęte grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2);
 8. Usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02);
 9. Usługi w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0);
 10. Usługi związane z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).


Ryczałt 8,5% – dla kogo?

Jak wynika z listy przedstawionej powyżej, stawka ryczałtu w wysokości 12% obejmie niektóre rodzaje działalności w ramach branży IT. Jaką stawką zatem rozliczą się pozostałe podmioty?

Zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, stawka 8,5% przysługuje od przychodów z działalności usługowej, innej niż wymieniona w pozostałych zapisach ustawy, w konsekwencji usługi, którym nie została przypisana żadna konkretna stawka, opodatkowane są stawkę ogólną, w wysokości 8,5%.

Jeśli zatem zakresu świadczonych przez Państwa usług nie można przypisać do stawki 12% (działacie Państwo w branży IT ale nie tworzycie kodu), a zajmujecie Państwo stanowisko kluczowe dla całości procesu:

• osób związanych z UX/UI,
• inżynierów oprogramowania,
• scrum mastera,
• product ownera,
• architekta oprogramowania,
• testera manualnego,
• analityka biznesowego,
• product managera
• projektanta zajmującego się rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych
• osoby odpowiedzialnej za rozwój techniczny w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego
• osoby odpowiedzialnej za zarządzanie stronami internetowymi z zapewnieniem infrastruktury (hosting)
• osoby odpowiedzialnej za usługi związane z zapewnieniem infrastruktury dla technologii informatycznych i komputerowych
• analityka systemów komputerowych klienta
• osoby odpowiedzialnej za projektowanie i wdrażanie infrastruktury w chmurze, tworzenie dokumentacji technicznej systemów komputerowych
• osoby odpowiedzialnej za konfigurację narzędzi monitorujących systemy informatyczne
• osoby odpowiedzialnej za automatyzację procesów wdrożeń systemów informatycznych
• osoby odpowiedzialnej za projektowanie koncepcji, tworzenie dokumentacji technicznej systemów komputerowych
• osoby odpowiedzialnej za analiza wymagań i specyfikacji procesów automatyzacji dla systemów komputerowych.

wówczas możecie Państwo rozważać zastosowanie stawki 8,5%.

O tym, czy w danym przypadku przedsiębiorcy rzeczywiście przysługuje stawka 8,5% – warto wystąpić do Głównego Urzędu Statystycznego z oficjalnym wnioskiem o sklasyfikowanie wykonywanych usług według kodu PKWiU.
Nadany kod PKWiU pozwoli Państwu na złożenie zapytania o konkretną stawkę podatku do Krajowej Informacji Skarbowej.

Jeśli przedsiębiorca zajmuje się zarówno usługami objętymi stawką 12% i 8,5%, wówczas powinien prowadzić stosowną ewidencję i rozliczać część dochodu z wykorzystaniem stawki 12%, a część 8,5%.

Składka zdrowotna na ryczałcie

Osoby na ryczałcie jako jedna z nielicznych grup przedsiębiorców w 2022 roku, opłacają składkę zdrowotną nie od dochodu, lecz w stałej, ryczałtowej kwocie.

Share on facebook
Share on linkedin

Ta strona używa ciasteczek, żeby zapewnić jak najlepszą obsługę. Przejdź do Polityki Prywatności, jeśli chcesz wiedzieć więcej.