Bony na cyfryzację – szansa na wdrożenie nowych rozwiązań IT w Twojej firmie

Od dzisiaj za pomocą systemu LSI można składać wnioski w nowym konkursie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jest on przeznaczony przede wszystkim dla tych firm, które ucierpiały wskutek pandemii COVID-19. PARP słusznie uznała, że prawidłowo funkcjonująca firma powinna być odporna na tak nietypowe zdarzenia, w tym te, które powodują kryzys gospodarczy. Jednym z rozwiązań jest stosowanie nowoczesnych technologii, które mogłyby służyć np. przetwarzaniu Big Data, automatyzacji procesów, ułatwianiu zdalnej koordynowanie produkcji i dystrybucji czy wspomagać pracę personelu za pomocą Sztucznej Inteligencji.

Ów program to „Bony na cyfryzację”, który stanowi element Działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji. Jak wskazano w warunkach konkursu, celem programu jest zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych przez przedsiębiorców, co powinno się odbywać poprzez zakup lub licencjonowanie oprogramowania, usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego, a także w ograniczonym zakresie środków trwałych niezbędnych do wdrożenia tego oprogramowania. Dla wszystkich przedsiębiorców przewidziano łącznie 110 mln zł dofinansowania, które może wynieść nawet 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Zgłosić można projekt o wartości od 60 tys. zł do 300 tys. zł. Dofinansowanie jest pomocą de minimis, a więc – jeśli przedsiębiorca już wcześniej otrzymał pomoc de minimis – nie można przekroczyć maksymalnej kwoty wsparcia wynoszącej w znacznej większości przypadków 200 tys. euro w ciągu 3 lat.

Projekt nie pozwala jednak nabyć każdego oprogramowania. Wyłączone są z niego oprogramowania najbardziej typowe takie jak programy biurowe czy wykorzystywane w księgowości. Oprogramowanie nabywane w projekcie może służyć takim celom, ale musi mieć cechy bardziej rozbudowanego technologicznie, np. wykorzystywać wspomniane Big Data czy AI. Promowane jest przede wszystkim nabycie software’u „niepudełkowego”, a więc dostosowanego do potrzeb przedsiębiorstwa, ale także (co jeszcze wiosną, gdy PARP ogłaszał, iż planuje organizację takiego konkursu, nie było do końca jasne) nabycia usług informatycznych, które dopiero doprowadzą do stworzenia takiego oprogramowania. Konkurs jest rozliczany kwotami ryczałtowymi, a więc na podstawie zaaprobowanego budżetu. Pozwala to rozliczać projekt na bazie jego rezultatów (a więc nabycia i wdrożenia oprogramowania oraz pokazania jego wpływu na funkcjonowanie Twojej firmy), a nie faktycznie poniesionych kosztów. Powoduje to ciekawą sytuację: możliwe jest rozliczanie innowacji, które wdrażane były już od 1 lutego 2020 roku! Zatem jeśli Twoja firma już rozpoczęła działania związane z innowacyjno-technologicznymi zmianami, to możliwe jest ich uwzględnienie i otrzymanie zwrotu części już poniesionych nakładów. „Bony na cyfryzację” dają więc sporo możliwości, by ułatwić technologiczny rozwój Twojej firmy, w tym zredukować jej koszty.

Share on facebook
Share on linkedin

Ta strona używa ciasteczek, żeby zapewnić jak najlepszą obsługę. Przejdź do Polityki Prywatności, jeśli chcesz wiedzieć więcej.