ALERT – Umowa o dzieło od 1 stycznia 2021 r.

Od 1 stycznia 2021 roku płatnicy składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło, zawierający umowę o dzieło muszą zgłosić ją do ZUS w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jeżeli umowa została zawarta:


a) z osobą, z którą płatnik nie pozostaje w stosunku pracy lub
b) jeżeli w ramach takiej umowy o dzieło osoba nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.


Zgłoszenie dotyczy umów, które zostaną zawarte od początku 2021 roku i dokonuje się go na formularzu ZUS RUD – niewykluczone, że umowy będzie można zgłaszać drogą elektroniczną przez PUE ZUS (obecnie rozporządzenie wykonawcze jest w fazie projektu). W formularzu podaje się dane stron umowy oraz dane o zawartych umowach o dzieło (data zawarcia umowy, data rozpoczęcia wykonywania umowy, data zakończenia wykonywania dzieła, przedmiot umowy). Niewypełnienie obowiązku zgłoszenia będzie zagrożone karą grzywny do 5.000 PLN.

Podstawa prawna: art. 36 ust. 17 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych.

Share on facebook
Share on linkedin

Ta strona używa ciasteczek, żeby zapewnić jak najlepszą obsługę. Przejdź do Polityki Prywatności, jeśli chcesz wiedzieć więcej.