Staff training

We organize training for companies on the personal data protection law, customs law, BREXIT and tax law.

Develop your staff’s knowledge and competence

Based on our extensive legal knowledge we organize the following training for companies:

Personal data protection training:

 • ogólne – szkolenie informacyjne o podstawach, roli i znaczeniu systemu ochrony danych w UE,
 • dedykowane dla klienta – szkolenie przygotowane z myślą o konkretnym kliencie. Podczas szkolenia poruszamy te zagadnienia prawne, które są najbardziej istotne z punktu widzenia: branży, w której działa przedsiębiorca, poszczególnych stanowisk pracy czy przyjętych rozwiązań/systemu ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa informacji,
 • poświęcone roli Inspektora Ochrony Danych w firmie – podczas szkolenia skupiamy się na obowiązkach oraz odpowiedzialności IOD, a także częstotliwości i metodom przeprowadzania DPIA,
 • covering the procedures before the Inspector General for Personal Data (GIODO),
 • covering particular matters such as preparing a sample GDPR clauses, or the personal data processing agreement,
 • covering implementation of GDPR rules among the staff and discussing the rights of data subjects.

Customs law training:

 • ogólne – szkolenia dotyczące takich zagadnień jak: przywóz/wywóz towarów na/z terenu obszaru celnego UE + tranzyt,
 • dedykowane dla danego klienta – zakres szkolenia zmienia się w zależności od branży, roli w łańcuchu dostaw,
 • preparing/supporting of the application process under customs law (e.g. special procedures, general safeguards) or as required by monitoring compliance with requirements and criteria to receive the specific permit (e.g. authorised economic operator - AEO),
 • dedicated to upcoming news and changes in customs law,
 • specific, dedicated to particular issues such as e.g. CN codes, Classification of Goods, customs procedures taking into account RPS system or application of simplified procedures in customs service,
 • online workshops on completing customs declarations,
 • omawiające postępowanie przed organami celnymi, postępowanie przed sądami administracyjnymi – podczas tych szkoleń skupiamy się na kluczowych zagadnieniach, jak postępowanie dowodowe, przesłanki analizowane przez organy i sądy oraz zasadność sporządzania środków zaskarżenia.

BREXIT training covering:

 • data flow and protection of personal data between EU/Poland and Great Britain,
 • tax issues regarding the conduct, settlement and transfer of economic activities,
 • customs issues of the chain of goods to/from Great Britain,
 • amendments to the obligations regarding trade with Great Britain after Brexit,
 • Brexit and the new procedures in the export market.

Tax law training:

 • dedykowane dla klienta – w zależności od formy prawnej, zakresu działalności czy napotkanych dotychczas problemów, tworzymy szkolenie, którego agenda najbardziej odpowiada aktualnym potrzebom klienta,
 • in the area of transfer pricing, tax schemes (MDR) and tax strategies,
 • in the area of IP Box and R&D relief and options to apply preferential tax settlements in a daily practice of the company.

Ta strona używa ciasteczek, żeby zapewnić jak najlepszą obsługę. Przejdź do Polityki Prywatności, jeśli chcesz wiedzieć więcej.