Wpisy

Zmiany w zakładaniu spółek przez Internet

Od 13.07.2017 r. (tak, to dziś!) nie będzie już możliwe zakładanie spółek przez Internet
na dotychczasowych zasadach, tj. za pośrednictwem profilu Ministerstwa Sprawiedliwości  (ekrs.ms.gov.pl).

Od dziś będzie to możliwe wyłącznie z użyciem:

  1. bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
  2. profilu zaufanego ePUAP.

Czy zmiany oznaczają, że zakładanie spółek przez Internet stanie się zmorą, w dodatku czasochłonną i nieopłacalną?

Niekoniecznie.

Jeśli zostaną odpowiednio zaplanowane działania, w tym zaplanowana konsultacja np. z prawnikiem, może się okazać, że nie ma się czego bać.

Od czego zacząć?

Najprostszym sposobem może okazać się założenie profilu ePUAP.

Jak to zrobić?

W 3 krokach.

  1. Trzeba założyć konto na platformie ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal/rejestracja-konta;
  2. Dalej, trzeba się zalogować i wypełnić wniosek w tej sprawie (UWAGA: wniosek można wypełnić
    w punkcie potwierdzającym – dane wprowadza wtedy osoba pomagająca nam w tym punkcie);
  3. W terminie 14 dni od złożenia wniosku w formie elektronicznej trzeba stawić się w punkcie potwierdzającym z dowodem osobistym albo paszportem. Osoba potwierdzająca tożsamość sprawdzi zgodność danych we wniosku z danymi w dokumencie.

Po uzyskaniu profilu ePUAP  – możemy rozpocząć proces zakładania spółki przez Internet.

O czym dodatkowo muszą pamiętać cudzoziemcy, którzy chcą skorzystać z opcji zakładania spółki przez Internet po wprowadzonych zmianach?

O tym, że dla uzyskania profilu zaufanego ePUAP trzeba mieć numer PESEL. Zatem –  trzeba będzie
go uzyskać – jeżeli jeszcze się go nie posiada.

Jak cudzoziemiec może uzyskać numer PESEL?

Składając wniosek o jego nadanie. Wniosek może zostać złożony osobiście lub przez pełnomocnika.

Jeżeli cudzoziemiec nie ma miejsca zamieszkania na terytorium RP, ani jego pracodawca nie ma
tu siedziby, to wniosek składa się do Urzędu Dzielnicy Śródmieście dla m. st. Warszawy.

O czym jeszcze cudzoziemcy muszą pamiętać?

  1. O złożeniu oświadczenia, że wnioskodawca jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz
  2. wskazaniu czy wnioskodawca będący cudzoziemcem jest właścicielem nieruchomości położonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

O czym jeszcze warto pamiętać?

 O tym, że w przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, planowania sprawnego założenia spółki przez Internet po zmianach  – warto skontaktować się z prawnikiem.

Na przykład z nami. 😊

 

Autorzy:

Radcowie prawni z SWLEX: 

 

Krzysztof Szajek

Krzysztof Szajek

 e-mail: krzysztof.szajek@swlex.pl
tel.: +48 505 566 530

 

 

 

Katarzyna Wiśniewska

Katarzyna Wiśniewska

e-mail: katarzyna.wisniewska@swlex.pl
tel.: + 48 889 153 913