Entries by Georgi Gruew

Jeden numer konta dla przelewów do ZUS

To już pewne: od 1 stycznia 2018 roku będzie nowy, indywidualny numer rachunku składkowego (NRS) dla każdego płatnika składek ZUS.   Na czym polega zmiana? Zamiast wpłat na różne konta ZUSu, wszystkie wpłaty trzeba będzie dokonywać zwykłym przelewem na jeden rachunek przypisany do danego płatnika – zaległe składki też trzeba będzie opłacić na nowy numer rachunku. Nowy numer rachunku będzie zawierał NIP płatnika, […]

Zmiany w zakładaniu spółek przez Internet

Od 13.07.2017 r. (tak, to dziś!) nie będzie już możliwe zakładanie spółek przez Internet na dotychczasowych zasadach, tj. za pośrednictwem profilu Ministerstwa Sprawiedliwości  (ekrs.ms.gov.pl). Od dziś będzie to możliwe wyłącznie z użyciem: bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP. Czy zmiany oznaczają, że zakładanie spółek przez Internet stanie się zmorą, w dodatku czasochłonną i nieopłacalną? Niekoniecznie. Jeśli zostaną odpowiednio zaplanowane działania, w tym zaplanowana […]