Entries by Georgi Gruew

One account number for ZUS transfers

It is now certain: from 1 January 2018 there will be a new, individual account number for contributions (NRS) for every payer of ZUS contributions.   What does the change consist of? Instead of payments to different ZUS accounts, all of the payments will have to be made via regular bank transfer, to one account […]

Jeden numer konta dla przelewów do ZUS

To już pewne: od 1 stycznia 2018 roku będzie nowy, indywidualny numer rachunku składkowego (NRS) dla każdego płatnika składek ZUS.   Na czym polega zmiana? Zamiast wpłat na różne konta ZUSu, wszystkie wpłaty trzeba będzie dokonywać zwykłym przelewem na jeden rachunek przypisany do danego płatnika – zaległe składki też trzeba będzie opłacić na nowy numer rachunku. […]

Changes in setting up companies via the Internet

From 13th July 2017 it is not possible to establish companies via the Internet on the previous principles, i.e. through the Ministry of Justice profile (ekrs.ms.gov.pl). Starting from 13th July 2017, it is only possible using: secure electronic signature verified by a valid qualified certificate or ePUAP trusted profile. Do the changes mean, that establishment […]

Zmiany w zakładaniu spółek przez Internet

Od 13.07.2017 r. (tak, to dziś!) nie będzie już możliwe zakładanie spółek przez Internet na dotychczasowych zasadach, tj. za pośrednictwem profilu Ministerstwa Sprawiedliwości  (ekrs.ms.gov.pl). Od dziś będzie to możliwe wyłącznie z użyciem: bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP. Czy zmiany oznaczają, że zakładanie spółek przez Internet stanie się […]